Předplatné časopisu
tel.: 480 023 408-9, 775 598 604
mail: objednavky@in.cz, info.in.cz

duch-sv-obrazek-dmb_i79.jpg

Zápisník redakce: Projevy Lásky: Sedm Darů Ducha

Máte někdy pocit, že ve vašem životě chybí hlubší smysl? Možná hledáte cestu k větší vyrovnanosti, klidu, radosti nebo hledáte směr ve složitých životních situacích? V tom případě zkuste svoji pozornost zaměřit na třetí Božskou osobu. Na Ducha Svatého, který má schopnost a sílu proměnit naše životy.

Poznejte sílu Ducha Svatého

Duch Svatý není někdo, koho můžeme vidět nebo se dotýkat, je to Duch, který vane kudy chce – jak říká Bible. Duch Svatý je síla; je aktivní a láskyplný, může nás vést, inspirovat a posilovat. Jeho vliv se projevuje skrze sedm specifických darů, které nám byly dány v plné síle při biřmování a které si můžeme vyprošovat. Tyto dary nám pomáhají žít plně a opravdově, tady v tomto světě s našimi blízkými a zároveň zakoušet spojení s Bohem a Ježíšem. Bůh je láska a každý z darů Ducha Svatého je odrazem lásky.

Duch Svatý nám dává sedm darů, které nás formují a pomáhají nám lépe chápat a projevovat lásku v našich životech.


Sedm darů pro obohacení našeho každodenního života

Moudrost: Moudrost nás vede k poznání Boha jako dobrého a laskavého. Je to schopnost cítit a pochopit Boží přítomnost a dobro.

Rozumnost: Rozumnost je láska, která nás motivuje k prozkoumávání a pochopení duchovních pravd. Pomáhá nám vidět krásu a smysl Božích zásad a naučit se je rozpoznávat v jeho stvoření.

Vědění: Vědění znamená mít touhu, která nás vede k poznání sebe sama a světa kolem nás. Vidět vše pravdivě a tak, jak to zamýšlel Bůh. Tímto poznáním lépe chápeme, jak můžeme sloužit Bohu a druhým.

Rada: Rada je dar, který nám pomáhá být pečlivými a rozvážnými ve volbě cest, které ve svém životě volíme. Je to dar k dobrému rozpoznávání našeho směřování, poslání a místa v tomto světě.

Síla: Síla je forma lásky, která nás posiluje a motivuje k tomu, aby se naše rozhodnutí proměnily v činy. Aby naše víra byla pevná a vůle byla odhodlaná jednat.

Zbožnost: Zbožnost je to, co činí naše úsilí radostným a srdečným. Uvědomujeme si, že Bůh je stále s námi a žehná nám. Zbožnost nás vede k tomu, abychom konali dobré skutky, které jsou Bohu milé.

Bázeň: Bázeň před Bohem představuje lásku, která nás udržuje v pokoře. Když máme bázeň před Bohem, uvědomujeme si, že vše co máme, je nezasloužený dar, za který je třeba děkovat Bohu. Cítíme, že nás Bůh převyšuje a jeho záměr s námi i světem je dobrý. Proto se jej snažíme naplňovat a dodržovat.

Duch Svatý nás prostřednictvím těchto darů vede k životu plném lásky a služby. Vede nás k Bohu a do nebe :-) . Modleme se proto k Duchu Svatému a prosme o jeho dary. Majka St

 

Článek vznikl pro potřebu IN! a je chráněn autorskými právy. Lze jej uveřejnit jen se souhlasem redakce.

Autor fotografie:  Marie Stejskalová


Sdílet na:

 
 
 

Vydavatelství IN s.r.o.
Horní náměstí 12, 466 01 Jablonec nad Nisou

objednávky:
tel.: 480 023 408-9, 775 598 604
mail: objednavky@in.cz

redakce:
Purkyňova 5, 772 00 Olomouc

tel.: 775 598 603
mail: redakce@in.cz