Předplatné časopisu
tel.: 480 023 408-9, 775 598 604
mail: objednavky@in.cz, info.in.cz

priroda-vai_i23.jpg

Jak se modlit o prázdninách

Pár tipů, jak o prázdninách duchovně nezakrnět:)...

Prázdninová modlitba

Takzvaná „sirková modlitba“ se skvěle hodí na společné letní večery s kamarády. Každý dostane sirku, krabička od nich postupně koluje od jednoho k druhému. Kdo dostane krabičku, škrtne sirkou a dokud hoří, může Bohu nahlas nebo v duchu poděkovat za uplynulý den nebo za někoho poprosit. Jakmile sirka dohoří, krabička se posílá dál a svými vlastními slovy se modlí další člověk.


Modlitba na cestu – litanie poutníka

Na výletě nebo pouti se můžete zkusit pomodlit netradiční litanie:
(odpovídá se „Oroduj/te za nás“)
 

  • Svatí archandělé Michaeli, Gabrieli a Rafaeli, všichni andělé strážní, ...
  • Praotče Abraháme, který ses na Boží výzvu vydal na cestu do neznáma, praotče Jakube, který jsi putoval za svým synem Josefem do dalekého Egypta, praotče Mojžíši, který jsi vedl lid Boží po cestě do zaslíbené země, ...
  • Panno Maria, Matko Boží, která ses vydala na cestu a spěchala navštívit příbuznou Alžbětu, ...
  • Panno Maria a svatý Josefe, kteří jste se podle císařova nařízení odebrali na cestu do Betléma, kteří jste s Božím Dítětem museli utéci do Egypta, kteří jste každý rok putovali do Chrámu, ...
  • Svatý Jane Křtiteli, jenž jsi odešel na poušť, abys připravil cestu Pánu, ...
  • Svatý Petře, Jakube a Jane, kteří jste s Ježíšem vystoupili na horu Tábor a tam byli svědky jeho proměnění, všichni svatí apoštolové a učedníci, kteří jste s Ježíšem chodívali po celé Galileji a Judsku, ...
  • Svatá Marie z Magdaly a jiné ženy, jež jste následovaly Ježíše a jako první běžely k jeho hrobu, ...
  • Emauzští učedníci, které na cestě doprovázel sám vzkříšený Kristus, ...
  • Svatý Pavle, který jsi potkal Pána na cestě do Damašku, který jsi cestoval po moři a po souši, abys všude hlásal Kristovo evangelium, ...

(…)
Modleme se: Všemohoucí Bože, vroucně tě prosíme, na přímluvu všech svatých orodovníků, buď s námi při našich cestách a dej, abychom po našem pozemském putování došli do radosti života věčného. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
 

Blahoslavenství turistů

Blahoslavení ti, kteří se dokážou těšit z nádherné podívané i bez fotografování, neboť jim se krása stvoření zapíše do srdce.
Blahoslavení ti, kteří se nebojí únavy z namáhavého výstupu, neboť odměnou jim budou nejen svaly, ale i duchovní vytrvalost.
Blahoslavení ti, kteří dokážou setrvat v tichu, aniž by neustále hledali signál, neboť se snadněji naladí na tichý Boží hlas.
Blahoslavení ti, kteří se spokojí s menším dílem svačiny jen proto, aby se mohli rozdělit s druhými, neboť jejich tělo nebude sice plně nasyceno, ale nasytí se jejich duše.
Blahoslavení ti, kteří ani v horkých letních dnech neztrácejí cit pro vkusné a důstojné oblečení, neboť jejich tělo bude vyzařovat krásu duše.
Blahoslavení ti, kteří se i tam, kde je nikdo nezná, chovají podle svého svědomí, neboť ten, který vidí i ve skrytosti, je odmění.

Modlitba pro každou příležitost

Pokud jsi na cestách a nemáš čas na delší nebo společnou modlitbu, vždycky se vyplatí zkontaktovat svého anděla strážného anebo dlouhé věty shrnout třeba do slov: „Pane, ať všechny naše cesty vedou k tobě, neboť ty jsi živý a kraluješ po všechny věky věků!“
Marta

(Litanie poutníka a Blahoslavenství turistů upraveny podle brožurky „S Bohem na cestách“ vydavatelství Paulínky, www.paulinky.cz)

Článek vznikl pro potřebu IN! a je chráněn autorskými právy. Lze jej uveřejnit jen se souhlasem redakce.

Autor fotografie:  Nicholas A. Tonelli CC BY


Sdílet na:

 
 
 

Vydavatelství IN s.r.o.
Horní náměstí 12, 466 01 Jablonec nad Nisou

objednávky:
tel.: 480 023 408-9, 775 598 604
mail: objednavky@in.cz

redakce:
Purkyňova 5, 772 00 Olomouc

tel.: 775 598 603
mail: redakce@in.cz