Předplatné časopisu
tel.: 480 023 408-9, 775 598 604
mail: objednavky@in.cz, info.in.cz

Zápisník redakce: Když máme oči otevřené

V letním čísle našeho časopisu jsme se rozhodli inspirovat čtyřmi živly. Bohatství země, krása vody, nespoutanost větru i žár ohně nás vede nejen k tomu, že vše obdivujeme, ale i ke chvále našeho Boha. Modlitba Otče náš (ve svahilštině) s nádhernými záběry Země, je přesně to, co nás inspiruje.

Nejprve se podívejte na video a pak se zkuste zamyslet nad tím, co jste viděli. Vyvolává to ve vás alespoň trochu úžas? Radost? Vděčnost? Děkovat za stvoření je to nejkrásnější, co můžeme jako modlitbu pronášet. Když máme oči otevřené a snažíme se opravdu vidět to, co je kolem nás, mění se náš pohled i postoj. Odpoutáváme se od sebe sama, od problémů, situací a lidí a vnímáme svět kolem sebe jinak.

Zkuste to také...

Na chvíli se zastavte a vnímejte, co vidíte kolem sebe. Inspirovat se můžete i čtyřmi živly. Promítejte si v sobě obraz země, vody, povětří i ohně. Uvědomte si jejich sílu, plnost i jisté nebezpečí. Vnímejte, že jste součástí toho všeho. Vkládejte své myšlenky a vjemy do modlitby. Jedna krásná je v Bibli. Je to chvalozpěv Davida, který vybízí celé stvoření ke chvále Hospodina. Přidejte se!

 

Všechna díla Páně, velebte Pána, chvalte a oslavujte ho navěky.

Nebesa, velebte Pána, andělé Páně, velebte Pána.

Všechny vody nad nebem, velebte Pána, všechny mocnosti Páně, velebte Pána.

Slunce a měsíci, velebte Pána, nebeské hvězdy, velebte Pána.

Všechny deště a roso, velebte Pána, všechny větry, velebte Pána.

Ohni a žáre, velebte Pána, studeno a teplo, velebte Pána.

Roso a jíní, velebte Pána, zimo a chlade, velebte Pána.

Ledy a sněhy, velebte Pána, noci a dni, velebte Pána.

Světlo a temno, velebte Pána, blesky a mraky, velebte Pána.

Země, veleb Pána, chval a oslavuj ho navěky.

Hory a vrchy, velebte Pána, vše, co na zemi roste, veleb Pána.

Prameny, velebte Pána, moře a řeky, velebte Pána.

Velké a malé ryby, které plují ve vodě, velebte Pána,

všichni nebeští ptáci, velebte Pána.

Všechna zvířata divoká i krotká, velebte Pána, lidé, velebte Pána.

Izraeli, veleb Pána, chval a oslavuj ho navěky.

Kněží Páně, velebte Pána, služebníci Páně, velebte Pána.

Duchové a duše spravedlivých, velebte Pána,

svatí a pokorní srdcem, velebte Pána.

(DOPLŇ JMÉNA SEBE A SVÝCH KAMARÁDŮ), velebte Pána, chvalte a oslavujte ho navěky.

Velebme Otce i Syna i Ducha svatého, chvalme a oslavujme ho navěky. (Dan 3, 57-88)

 

Doporučujeme se toto kantikum modlit na různých místech. Mít ho po ruce a nebát se jej použít. :-) A nebo ho mít jako inspiraci k vlastní modlitbě.

Maruška St.

 

Článek vznikl pro potřebu IN! a je chráněn autorskými právy. Lze jej uveřejnit jen se souhlasem redakce.

 

 

Autor fotografie:  


Sdílet na:

 
 
 

Vydavatelství IN s.r.o.
Horní náměstí 12, 466 01 Jablonec nad Nisou

objednávky:
tel.: 480 023 408-9, 775 598 604
mail: objednavky@in.cz

redakce:
Purkyňova 5, 772 00 Olomouc

tel.: 775 598 603
mail: redakce@in.cz