Předplatné časopisu
tel.: 480 023 408-9, 775 598 604
mail: objednavky@in.cz, info.in.cz

zapisnik-redakce-exhortace-kdd_i83.jpg
INfo z redakce

Zápisník redakce: O čem se píše v exhortaci

Už jste někdy četli nějakou papežskou encykliku nebo exhortaci? Asi ne. Ono to na první pohled může působit trochu děsivě. Papežský dokument – to určitě bude plné nesrozumitelné teologie! Ne tak docela, i když to občas náročná četba může být. Chtěla bych vám proto přiblížit několik krásných úryvků a myšlenek z exhortace Radujte se a jásejte papeže Františka, abyste si mohli udělat představu, co v takovém textu můžete najít.

Encyklika nebo exhortace?

Encyklika je okružní list adresovaný kněžím a věřícím z celého světa a věnuje se závažným otázkám víry a mravů. Exhortace je z formálního hlediska méně významná a jejím cílem je povzbuzení určité skupiny lidí. Právě dokument Radujte se a jásejte (v originále Gaudete et exsultate) je exhortace, která má podtitul: O povolání ke svatosti v současném světě. Vyšla v roce 2018.

 

Buďte svatí!

Jak už podtitul exhortace napovídá, jejím smyslem je „nechat znovu zaznít povolání ke svatosti.“ Vždyť jak píše František v článku 14 (Exhortace a encykliky se dělí pomocí očíslovaných pasáží/článků):

„Všichni jsme povoláni k tomu, abychom byli svatí tím, že budeme žít v lásce a že každý budeme vydávat svědectví v každodenním zaměstnání tam, kde se nacházíme.“

A jak se k té svatosti vlastně dopracovat? Odpovědi na to začínají článekem 63: „A tak když si někdo z nás položí otázku „Jak se stát dobrým křesťanem?“, odpověď na ni je jednoduchá: je třeba, aby každý svým způsobem dělal to, co říká Jejíž v blahoslavenstvích.“

Jednotlivá blahoslavenství najdeme v Bibli v Matoušově evangeliu – Mt 5,3–12. Slovy papeže Františka je to pak takhle:

  • Být chudým v srdci, to je svatost.
  • Jednejte s druhými s pokornou vlídností, to je svatost.
  • Umět plakat s druhými, to je svatost.
  • Lačnět a žíznit po spravedlnosti, to je svatost.
  • Hledět a jednat s milosrdenstvím, to je svatost.
  • Uchovávat si srdce čisté od všeho, co špiní lásku, to je svatost.
  • Rozsévat kolem sebe pokoj, to je svatost.
  • Přijímat každý den cestu evangelia, přestože nám působí problémy, to je svatost.

 

Aktuální témata

Papež František se také zaměřuje na aktuální témata dnešní doby, které k našemu životu neodmyslitelně patří, ale tím, že jimi jsme zahlceni, často zapomínáme na ztišení a modlitbu. O tom je třeba článek 29:

„Neustálé inovace technologických prostředků, přitažlivost cestování a nesčetné nabídky konzumu mnohdy nenechávají žádný prostor k tomu, aby bylo možno slyšet Boží hlas. Se stále větší rychlostí se všechno zaplňuje slovy, povrchní zábavou a hlukem. Nevládne tu radost, nýbrž nespokojenost těch, kteří nevědí, proč žijí. Proč si tedy nepřiznat, že potřebujeme tento horečný běh zastavit, abychom si uchránili osobní prostor, což je často bolestné, ale vždycky plodné, protože se v něm rozvíjí upřímný rozhovor s Bohem.“

Podobná myšlenka pak pokračuje v článku 108:

„Hedonistický konzumismus nás může dovést k zhroucení, protože posedlost zábavou nás dožene k přehnanému soustředění se na sebe, na naše práva, a k urputné honičce za volným časem, abychom si mohli užívat života. Bude nám zatěžko nasazovat se a vynakládat energii na pomoc tomu, komu se daří špatně, jestliže nebudeme pěstovat určitou střídmost, jestliže nebudeme bojovat proti horečné závislosti na nakupování, kterou nám vnucuje konzumní společnost, aby nám prodala věci, a která nás nakonec přemění v neuspokojené zoufalce, kteří chtějí všechno mít a všechno vyzkoušet. Také povrchní konzumování informací a formy rychlé a virtuální komunikace mohou být činiteli zhloupnutí, které nás obere o všechen nás čas a vzdálí nás od trpícího těla bratří a sester. Uprostřed této současné závratě zaznívá opět evangelium, aby nám nabídlo jiný život, život zdravější a šťastnější.

 

Dvě myšlenky na závěr:

„Abychom mohli být dokonalí, jak je to Bohu milé, musíme žít pokorně v jeho přítomnosti, zahaleni do jeho slávy. Musíme kráčet ve spojení s ním a poznávat ve svém životě jeho ustavičnou lásku. Musíme opustit strach z této přítomnosti, protože ona nám může prokázat jen dobro. On je Otec, který nám daroval život a který nás nesmírně miluje.“ Čl. 51)

A jedna z mých nejoblíbenějších myšlenek: „Jestliže se příliš zabýváme sebou, nezbývá nám čas pro druhé.“ (Čl. 107)

Exhortaci Radujte se a jásejte vydalo nakladatelství Paulínky.

 

Zajímavých myšlenek je v exhortaci Radujte se a jásejte samozřejmě mnohem víc. Snad vám tyto úryvky pomohly alespoň trochu přiblížit, jak takový text může vypadat :)

redaktorka Martina

Autor fotografie:  Martina Mátlová


Sdílet na:

 
 
 

Vydavatelství IN s.r.o.
Horní náměstí 12, 466 01 Jablonec nad Nisou

objednávky:
tel.: 480 023 408-9, 775 598 604
mail: objednavky@in.cz

redakce:
Purkyňova 5, 772 00 Olomouc

tel.: 775 598 603
mail: redakce@in.cz