Předplatné časopisu
tel.: 480 023 408-9, 775 598 604
mail: objednavky@in.cz, info.in.cz

postni-doba-2023-na-web-bnl_i95.jpg

Díky postu poporostu V.

Doba postní už se přehoupla do druhé půlky a naše postní výzvy pokračují. Kdo to ještě nestihl nebo si nevšiml, může se zapojit právě teď:).

5.postní týden ( od 27.března)

K zamyšlení

Řekli svatí a to platí!:)

  • Raduj se v Pánu, vždyť Bůh tě má rád. (sv. Pavel od Kříže)
  • Svatí nezačali všichni dobře, ale všichni dobře skončili. (sv. Jan Maria Vianney)
  • Pro křesťana neexistuje cizí člověk. Nejbližší je vždy ten, kterého máme právě před sebou, a který nejvíce potřebuje naši pomoc. Nerozhoduje, zda je příbuzný či nikoliv, zda je nám milý či ne, zda je po morální stránce hoden pomoci či nikoliv. Láska Ježíše Krista nezná hranic. Kdo Bohu dává, ten získává. (sv. Edita Steinová)
  • Buďte dobří, jak jen můžete.(sv.Filip Neri)

 

Toto Desatero pokoje je od papeže Jana XXIII. a vám stačí si ho jenom vytisknout, roztříhat a dát třeba do skleničky nebo nějaké krabičky či dózy. Tak ať se vám daří… A nezapomeňte, že každý i maličký posun vpřed se počítá!:)

1. Jen pro dnešek se budu snažit prožít den, aniž bych chtěl(a) vyřešit problém svého života najednou.

2. Jen pro dnešek budu co nejpečlivěji dbát na své vystupování, abych se choval(a) důstojně, nebudu nikoho kritizovat a už vůbec se nebudu snažit někoho korigovat nebo napravovat...jenom sám sebe.

3. Jen pro dnešek budu šťasten(na) v jistotě, že jsem stvořen pro štěstí ...Nejenom na onom, ale také na tomto světě.

4. Jen pro dnešek se přizpůsobím okolnostem, aniž bych vyžadoval(a), aby se okolnosti přizpůsobily mým přáním.

5. Jen pro dnešek věnuji deset minut svého času dobré četbě. Dobrá četba je pro život duše stejně nutná, jako je výživa nutná pro život těla.

6. Jen pro dnešek vykonám dobrý skutek a nebudu o tom nikomu vyprávět.

7. Jen pro dnešek vykonám něco, do čeho se mi vůbec nechce. A kdybych se snad cítil(a) uražen(a), dám si pozor, aby to nikdo nepozoroval.

8. Jen pro dnešek si připravím přesný program. Možná jej přesně nedodržím, ale určím si jej. A budu se chránit před dvěma zly: před chvatem a nerozhodností.

9. Jen pro dnešek budu pevně věřit, že dobrotivá Boží prozřetelnost se o mne stará, jako by mimo mne nebylo nikoho na světě. Budu tomu věřit, i kdyby okolnosti nasvědčovaly opaku

10. Jen pro dnešek nebudu mít strach. Obzvláště nebudu mít strach radovat se ze všeho, co je krásné, a věřit v dobrotu.

 

Článek vznikl pro potřebu IN! a je chráněn autorskými právy. Lze jej uveřejnit jen se souhlasem redakce.

Autor fotografie:  Watercolor_Concept Adobestock


Sdílet na:

 
 
 

Vydavatelství IN s.r.o.
Horní náměstí 12, 466 01 Jablonec nad Nisou

objednávky:
tel.: 480 023 408-9, 775 598 604
mail: objednavky@in.cz

redakce:
Purkyňova 5, 772 00 Olomouc

tel.: 775 598 603
mail: redakce@in.cz