Předplatné časopisu
tel.: 480 023 408-9, 775 598 604
mail: objednavky@in.cz, info.in.cz

Citáty

Dnes je: 15.4.2021

2010  2011  2012  2013  2014

Čtvrtek, 15.4.2021
Dané slovo platí víc než slonovina.
africké přísloví
Středa, 14.4.2021
Co rozdáš, to ti nikdo nevezme!
neznámý autor
Úterý, 13.4.2021
Lhář musí mít dobrou paměť.
neznámý autor
Pondělí, 12.4.2021
Často nám velké služby prokazují malí přátelé.
Pátek, 9.4.2021
Radost je volba.
M. Parodi
Čtvrtek, 8.4.2021
"Chtěl bych" neznamená nic, "chci" dělá divy...
Vinet
Středa, 7.4.2021
Na návštěvě: "Máte lžíci na boty?" "Ne, my boty nejíme!"
vtipy a hlášky
Úterý, 6.4.2021
Kdo chce hýbat světem, musí nejdříve pohnout sám seboul
Sokratés
Neděle, 4.4.2021
Toto je den, který učinil Hospodin, jásejme a radujme se z něho.
Žalm 118
Pátek, 2.4.2021
Ježíše nedržely na kříži hřeby, ale jen láska k nám.
neznámý autor
Čtvrtek, 1.4.2021
Kalich požehnání je společenství krve Kristovy.
Žalm 116
Středa, 31.3.2021
Přátelství je láska bez křídel.
Byron
Úterý, 30.3.2021
Věčné hledání cizích chyb je jednou z největších chyb vlastních.
H.E.Gree
Pondělí, 29.3.2021
Láska = 3D. Dát druhému dobro.
neznámý autor
Neděle, 28.3.2021
Hosana synu Davidovu! Požehnaný, který přichází ve jménu Páně!
Mt. 21,9
Čtvrtek, 25.3.2021
Děkujeme Ti Pane za dnešní den.
modlitba
Středa, 24.3.2021
Když prší, hledej duhu, když je tma, hledej hvězdy.
neznámý autor
Úterý, 23.3.2021
Skutečná láska nikdy neváhá.
Bl. Alžběta od Nejsv. Trojice
Pondělí, 22.3.2021
Slova jsou jako včely - mají med i žihadlo.
švýcarské přísloví
Pátek, 19.3.2021
Lidé často milují AŽ..., Bůh miluje UŽ!
Max Kašparů
Čtvrtek, 18.3.2021
Z Boží náruče nikdo nevypadne!
neznámý autor
Středa, 17.3.2021
Milovat někoho znamená pochopit i to, že vás nemiluje.
R. Rolland
Úterý, 16.3.2021
Dnes se usmívej. Plakej zítra. Čti si to každý den:)!
neznámý autor
Pondělí, 15.3.2021
Spravedlnost bez milosrdenství je tvrdost.
sv. Tomáš Akvinský
Pátek, 12.3.2021
Učme se být v tichu před sebou a před Bohem.
papež František
Čtvrtek, 11.3.2021
PROMIŇ. Slovo, které může zachránit svět.
neznámý autor
Středa, 10.3.2021
Plave kapr v medu a říká:
vtipy a hlášky
Úterý, 9.3.2021
Nikdy se nevzdávej! Pokud se nevzdáš, nemůžeš prohrát
neznámý autor
Pondělí, 8.3.2021
Mluv pomaleji. Mluv méně. Nemluv. Komunikace se neměří slovy.
neznámý autor
Pátek, 5.3.2021
Stále pamatuj na Boha a z tvé duše se stane nebe.
sv. Efrén
Čtvrtek, 4.3.2021
Žijeme bohatě navenek a chudě uvnitř. Otočme to.
Max Kašparů
Středa, 3.3.2021
Jsi Boží nástroj, tak mu dovol, aby tě dobře naladil.
neznámý autor
Úterý, 2.3.2021
Děkuji za slabost, jež pokoře mne učí...
Karel Kryl
Pondělí, 1.3.2021
Jestli to chceš vzdát, vzpomeň si, proč jsi začal.
neznámý autor
Pátek, 26.2.2021
Lásku bez kříže nenajdeš. Kříž bez lásky neuneseš.
sv. Jan Pavel ll.
Čtvrtek, 25.2.2021
Malý potůček je lepší než vyschlá řeka.
arabské přísloví
Středa, 24.2.2021
Přímka je úsečka s vymazanými konci.
nepovedené výroky povedených žáků
Úterý, 23.2.2021
Neumí v pravý čas mluvit, kdo neumí v pravý čas mlčet.
Matka Elvíra
Pondělí, 22.2.2021
Změň sebe a změníš celý svět.
neznámý autor
Pátek, 19.2.2021
Kdo děkuje, mívá víc než ten, kdo prosí.
Ranní zamyšlení s P. Siostrzonkem
Čtvrtek, 18.2.2021
Být přítomen je víc než někde být.
M. Fores
Středa, 17.2.2021
Už sama touha modlit se je modlitbou.
Georges Bernanos
Úterý, 16.2.2021
Kluci jsou pro mě vzduch, ale bez vzduchu se nedá žít.
neznámý autor
Pondělí, 15.2.2021
Narodil ses jako originál, tak neumírej jako kopie.
neznámý autor
Pátek, 12.2.2021
Přijímání naplňuje ruce, dávání naplňuje srdce.
M. Seemannova
Čtvrtek, 11.2.2021
Není moudrý ten, kdo ví mnoho, ale ten, kdo ví, čeho je třeba.
Ezop
Středa, 10.2.2021
Krása tkví v oku pozorovatele.
neznámý autor
Úterý, 9.2.2021
Čím těžší boj, tím větší vítězství.
neznámý autor
Pondělí, 8.2.2021
Kde je vůle, tam je i cesta.
G.B. Shaw
Pátek, 5.2.2021
Pro ty, co se neumějí divit, zázraky neexistují.
neznámý autor
Čtvrtek, 4.2.2021
Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe.
Gaius Titus Petronius
Středa, 3.2.2021
Úsměv je nejlepší make-up!
neznámý autor
Úterý, 2.2.2021
Být světlem světa neznamená čekat, až budeme dokonalí.
Vojtěch Kodet
Pondělí, 1.2.2021
Je těžké být hlupákem, konkurence je vysoká:)...
neznámý autor
Pátek, 29.1.2021
Náš Bůh je Bohem spásy.
Žalm 68
Čtvrtek, 28.1.2021
Žádná porce make-upu nezakryje charakter člověka.
neznámý autor
Středa, 27.1.2021
Teplý úsměv hřeje celou zimu:)...
neznámý autor
Úterý, 26.1.2021
"Kouše ten váš buldok?" "Kouše, ale potom ho to moc mrzí."
vtipy a hlášky
Pondělí, 25.1.2021
Radost nebude chybět tomu, kdo ji rád dělá druhým.
Vojtěch Kodet
Pátek, 22.1.2021
Bůh po nás touží nekonečně více než my po něm.
J. Philippe
Čtvrtek, 21.1.2021
Láska přitahuje jako magnet.
neznámý autor
Středa, 20.1.2021
Kdo se směje naposledy, ten má dlouhé vedení.
neznámý autor
Úterý, 19.1.2021
Buďte samouci, nečekejte až vás život naučí.
S.J. Lec
Pondělí, 18.1.2021
Čím více se sladí, tím hůře se vstává od stolu.
lužické přísloví
Pátek, 15.1.2021
Všechno, co Bůh stvořil, je dobré.
1Tim 4,4
Čtvrtek, 14.1.2021
Nedávej pokušení druhou šanci.
J. Kratka
Středa, 13.1.2021
Láska je jediné bohatství, které se zvětšuje tím, že se rozděluje.
neznámý autor
Úterý, 12.1.2021
Světlo nemůže zůstat skryto.
Benedikt XVI.
Pondělí, 11.1.2021
"A jaký sport pěstujete v zimě?" "V zimě - to kašlu".
z knihy Zlaté anekdoty
Pátek, 8.1.2021
Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý.
Žalm 118
Čtvrtek, 7.1.2021
Všechno má svou krásu, avšak ne každý ji vidí.
Confucius
Středa, 6.1.2021
Lidé, které je nejtěžší mít rád, jsou vždycky ti, co to nejvíce potřebují.
neznámý autor
Úterý, 5.1.2021
Co z úst vypustíš, párem volů nedostaneš zpět!
české přísloví
Pondělí, 4.1.2021
V životě se na nohy postaví ten, kdo se naučí klečet.
Matka Elvíra
Pátek, 1.1.2021
Maria veliká je tím, že řekla Bohu celým svým životem ANO.
písnička z Hosany
 
 
 

Vydavatelství IN s.r.o.
Horní náměstí 12, 466 01 Jablonec nad Nisou

objednávky:
tel.: 480 023 408-9, 775 598 604
mail: objednavky@in.cz

redakce:
Purkyňova 5, 772 00 Olomouc

tel.: 775 598 603
mail: redakce@in.cz