Předplatné časopisu
tel.: 480 023 408-9, 775 598 604
mail: objednavky@in.cz, info.in.cz

Citáty

Dnes je: 19.5.2019

2010  2011  2012  2013  2014

Pátek, 17.5.2019
Bůh je králem celého světa.
Žalm 47
Čtvrtek, 16.5.2019
Bůh tě miluje proto, že je Bohem, ne proto, co jsi udělal.
neznámý autor
Středa, 15.5.2019
Nikdy si nenechte ujít možnost zůstat zticha:)...
neznámý autor
Úterý, 14.5.2019
Nezačínej den pitím octa.
malajské přísloví
Pondělí, 13.5.2019
Láska zmenšuje svět a zvětšuje dobro.
francouzské přísloví
Pátek, 10.5.2019
Budu tě chválit Hospodine, ve velkém shromáždění.
Žalm 22
Čtvrtek, 9.5.2019
Humor je deštník moudrých.
neznámý autor
Středa, 8.5.2019
Právě, když nahlížíme do Mariiny tváře, můžeme nejlépe spatřit Boží krásu, jeho dobrotu, jeho milos
Benedikt XVI.
Úterý, 7.5.2019
Úsměv - to je bezplatná terapie.
Doug Horton
Pondělí, 6.5.2019
Kdo zpívá, dvakrát se modlí.
sv. Augustin
Pátek, 3.5.2019
Ten, kdo miluje druhého člověka, dovolí mu být, jaký je, jaký byl a jaký bude.
M. Quoist
Čtvrtek, 2.5.2019
Člověk získává na síle tím, že se přizná ke svým slabostem.
Honoré de Balzac
Středa, 1.5.2019
Pane, dej zdar práci našich rukou.
Žalm 90
Úterý, 30.4.2019
Každý den je jen jednou za život.
neznámý autor
Pondělí, 29.4.2019
Vědět a znát, to mnohý by chtěl,...ale učit se mu nechce.
W. Vegelweide
Pátek, 26.4.2019
Rodina, která se společně modlí, také společně vytrvá.
Matka Tereza
Čtvrtek, 25.4.2019
Přátelství je obrovský dar.
neznámý autor
Středa, 24.4.2019
V duchu lze tančit i zpívat. V prvním případě šetříme vlastní nohy, a ve druhém cizí uši.)...
neznámý autor
Úterý, 23.4.2019
Milovat někoho, znamená vidět zárak, který zůstává ostatním skryt.
F. Mauriac
Pondělí, 22.4.2019
Kdo poznal Velikonoce, už si nemůže zoufat!
Dietrich Bonhoeffer
Neděle, 21.4.2019
Toto je den, který učinil Pán, jásejme a radujme se z něho.
Žalm 118
Pátek, 19.4.2019
Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil.
Žalm 22
Čtvrtek, 18.4.2019
Otče, do Tvých rukou odevzdávám svého ducha.
Žalm 31
Středa, 17.4.2019
Jsi Boží nástroj, tak mu dovol, aby tě dobře naladil.
neznámý autor
Úterý, 16.4.2019
Všechno, co se děje proti hlasu svědomí, je hřích.
Tomáš Akvinský
Pondělí, 15.4.2019
Někdy žijeme tak překotně, že si něčeho všimneme až tehdy, když to ztrácíme.
Vojtěch Kodet
Pátek, 12.4.2019
Láska je rozhodnutí.
neznámý autor
Čtvrtek, 11.4.2019
Některé rány je možné vyléčit pouze balzámem srdce.
neznámý autor
Středa, 10.4.2019
Když ani v dospělosti neztratíme humor a hravost, bude lidem kolem nás radostněji.
Vojtěch Kodet
Úterý, 9.4.2019
Filmový horor ze školního prostředí - sedm nedostatečných:)...
Václav Dušek
Pondělí, 8.4.2019
Dobře využívejte času!
Ef 5,16
Pátek, 5.4.2019
Nikdy nepochybuj o Božím milosrdenství.
sv. Benedikt z Nursie
Čtvrtek, 4.4.2019
Nejlepší způsob, jak si zachovat tvář, je nechat její dolní část zavřenou:)...
neznámý autor
Středa, 3.4.2019
Dělej co můžeš, a modli se za to, co nemůžeš, a Bůh ti dá, že budeš moci.
sv. Augustin
Úterý, 2.4.2019
Přítel je ten, kdo první přichází, když všichni odejdou.
neznámý autor
Pondělí, 1.4.2019
Když plavání zeštíhluje, co dělají velryby špatně?
hlášky a vtipy
Pátek, 29.3.2019
Je to Bůh, kdo řídí svět, nikoli my.
Benedikt XVI.
Středa, 27.3.2019
Pokud neděláte chyby, pravděpodobně spíte.
neznámý autor
Úterý, 26.3.2019
Představte si to ticho, kdyby lidé říkali jen to, co vědí.
neznámý autor
Pondělí, 25.3.2019
Neexistuje žádný jiný žebřík do nebe než kříž.
sv. Růžena z Limy
Pátek, 22.3.2019
Svými skutky dokazujeme, že milujeme Boha.
Sv. Vincenc de Paul
Čtvrtek, 21.3.2019
Nedělej se bělejší tím, že někoho očerníš.
J. Kratka
Středa, 20.3.2019
Život sestává z mnoha malých mincí, kdo je umí sbírat, má bohatství.
Jean Anouilh
Úterý, 19.3.2019
Bez přátel není štěstí, ale bez neštěstí nepoznáte přátele.
anglické přísloví
Pátek, 15.3.2019
Na něj hoďte všechnu svou starost, vždyť jemu na Vás záleží.
1Petr 5,7
Čtvrtek, 14.3.2019
Dobré slovo je také čin.
Turgeněv
Středa, 13.3.2019
Zacházej se svými přáteli jako se svými obrazy - stav je vždy do nejlepšího světla.
J. J. Churchillová
Úterý, 12.3.2019
Bez přátel není štěstí, ale bez neštěstí nepoznáte přátele.
anglické přísloví
Pondělí, 11.3.2019
S očistou je třeba začít nejprve u sebe, nikoli u druhých.
Vojtěch Kodet
Neděle, 10.3.2019
Na rtech rozumného se nalézá moudrost, kdežto hůl dopadne na hřbet toho, kdo je bez rozumu.
Přísloví 10,13
Pátek, 8.3.2019
Ať tě nic nezneklidňuje. Kdo má Boha, má všechno.
sv. Don Bosco
Čtvrtek, 7.3.2019
Nedovol tvému jazyku běžet před tvým myšlením.
Chilon
Středa, 6.3.2019
Někdo se potřebuje na začátku postní doby zastavit, jiný dát se do pohybu.
Vojtěch Kodet
Úterý, 5.3.2019
Dobrá voda v suchu vodu dává, dobrý přítel v nouzi se poznává.
slovenské přísloví
Pondělí, 4.3.2019
Mnohý ti dá radu, jak přeplavat moře, ale málokterý tě vytáhne z louže.
Karel Poláček
Pátek, 1.3.2019
Mezi časem, kdy prosíme, a časem, kdy Bůh odpovídá, je čas víry.
J. Croissant
Čtvrtek, 28.2.2019
Filmový horor ze školního prostředí - sedm nedostatečných.
Václav Dušek
Středa, 27.2.2019
Kdyby se lidé víc poslouchali, míň by mluvili.
S. Biela
Úterý, 26.2.2019
Kdo chce spáti sladce, ať večeří krátce.
české přísloví
Pondělí, 25.2.2019
Kdo nikdy nezakusil něžnost a přijetí, může mít problém je někomu projevit.
Vojtěch Kodet
Pátek, 22.2.2019
Ať každé rozhodování projde nejprve modlitbou.
sv. Terezie z Avily
Čtvrtek, 21.2.2019
Kapka lásky je víc jak vodopád zlata.
Friedrich Von Bodenstedt
Středa, 20.2.2019
Slova z úst moudrého příjemně plynou, kdežto hlupáka vlastní rty pohlcují.
Kazatel 1O,12
Úterý, 19.2.2019
Jeden den života má větší cenu než hora zlata.
Pátek, 15.2.2019
S očistou je třeba začít nejprve u sebe, nikoli u druhých.
Vojtěch Kodet
Čtvrtek, 14.2.2019
Svět nezachrání meč dobyvatelů, nýbrž meč trpících.
J. Ratzinger
Středa, 13.2.2019
Život se rodí i roste v lásce a pouze v ní nabývá opravdového smyslu.
R. Pennasilico
Úterý, 12.2.2019
V duchu lze tančit i zpívat. V 1.případě šetříme vlastní nohy a ve 2. cizí uši:).
neznámý autor
Pondělí, 11.2.2019
Důvěra osvobozuje.
A. Grün
Pátek, 8.2.2019
Skutečná láska není jen libý pocit, ale láskyplné konání.
Vojtěch Kodet
Čtvrtek, 7.2.2019
Přítel je někdo, před kým je možné myslet nahlas.
P. H. Emerson
Středa, 6.2.2019
Jednejte dnes tak, abyste se kvůli tomu nemuseli zítra červenat.
sv. Jan Bosco
Úterý, 5.2.2019
Dovede-li se člověk zasmát sám sobě, nevyjde ze smíchu po celý život.
neznámý autor
Pondělí, 4.2.2019
„Jak se vám líbí projížďka na plachetnici?” „Dobré, ale ten vítr mi tu vadí.”
z knihy Nezbedův humor
Pátek, 1.2.2019
Hospodin zástupů, on je král slávy.
Žalm 24
Čtvrtek, 31.1.2019
Neznat Písmo, znamená neznat Krista.
o. Jeroným
Středa, 30.1.2019
Nikdy není příliš pozdě dělat to, co je správné.
Ch. Swindoll
Úterý, 29.1.2019
Ve skutečnosti nic není vaše, dokud se o to nerozdělíme.
C.S. Lewis
Pondělí, 28.1.2019
Je snadné být statečný z bezpečné vzdálenosti.
Ezop
Pátek, 25.1.2019
Je důležité, v co věříme, ale ještě důležitější je to, komu věříme.
Benedikt XVI.
Čtvrtek, 24.1.2019
Mnozí lidé promeškají malé štěstí, protože marně čekají na velké.
J. Doubrava
Středa, 23.1.2019
Mezi časem, kdy prosíme, a časem, kdy Bůh odpovídá, je čas víry.
J. Croissant
Středa, 23.1.2019
Slunce ať nezapadá nad vaším hněvem.
Ef 4, 26
Úterý, 22.1.2019
I po té nejhlučnější bouřce přichází tichý déšť.
židovské přísloví
Pondělí, 21.1.2019
Dobře využívejte času.
Ef 5,16
Pátek, 18.1.2019
Modlitba je jako královna. Ta má vždycky přístup ke králi.
J. Doubrava
Čtvrtek, 17.1.2019
„Jdi se umýt, přijde k nám návštěva.” „A co když nepřijde?”
z knihy Nezbedův humor
Středa, 16.1.2019
Úsměv je svátek obličeje.
Jiří Suchý
Úterý, 15.1.2019
Teplo domova se netvoří v kamnech, ale v lidských srdcích.
Vojtěch Kodet
Pondělí, 14.1.2019
Jak pozná Eskymák, že je mínus šedesát stupňů? V zatáčce se mu zlomí pes.).
z knihy Nezbedův humor
Pátek, 11.1.2019
Mnoho problémů by zmizelo, kdyby se lidé naučili mluvit jeden s druhým, místo toho, aby mluvili jede
neznámý autor
Čtvrtek, 10.1.2019
Máš něco, co bys nedostal?
1Kor 4,7
Středa, 9.1.2019
Radost nebude chybět tomu, kdo ji rád dělá druhým.
Vojtěch Kodet
Úterý, 8.1.2019
Kdo zpívá, dvakrát se modlí.
sv. Augustin
Sobota, 5.1.2019
Bůh nás nezahrnuje ničím jiným než láskou.
G. Bernanos
Pátek, 4.1.2019
Starostlivý přítel je ten, který, zavoláte-li mu ve tři ráno, zavěsí, abyste se mohli vyspat:)...
neznámý autor
Čtvrtek, 3.1.2019
Pokud neděláte chyby, pravděpodobně spíte:)...
neznámý autor
Středa, 2.1.2019
Přítel je někdo, před kým je možné myslet nahlas.
P.H.Emerson
Úterý, 1.1.2019
Maria je matka, která svou láskou chrání Boží rodinu, putující tímto světem.
Benedikt XVI.
 
 

E-shop
navštivte náš e-shop

 

Vydavatelství IN s.r.o.
Horní náměstí 12, 466 01 Jablonec nad Nisou

objednávky:
tel.: 480 023 408-9, 775 598 604
mail: objednavky@in.cz

redakce:
Purkyňova 5, 772 00 Olomouc

tel.: 775 598 603
mail: redakce@in.cz