Předplatné časopisu
tel.: 480 023 408-9, 775 598 604
mail: objednavky@in.cz, info.in.cz

Citáty

Dnes je: 30.3.2023

2010  2011  2012  2013  2014

Čtvrtek, 30.3.2023
Láska k bližnímu znamená spolupráci.
Saint - Exupery
Úterý, 28.3.2023
Život je plný ranec maličkostí.
Oliver Holmes
Pondělí, 27.3.2023
Radost je volba.
neznámý autor
Pátek, 24.3.2023
Bůh nás nezahrnuje ničím jiným než láskou.
Georges Bernanos
Čtvrtek, 23.3.2023
Pravé bohatství nespočívá ve věcech, ale v srdci.
papež František
Středa, 22.3.2023
Sebeláska cení sebe, láska k bližnímu sebe daruje.
Misijní kalendář 2007
Úterý, 21.3.2023
Milovat je jako říkat: Je nádherné, že existuješ.
J. Pieper
Pondělí, 20.3.2023
Přítel všech - přítel nikoho.
Aristoteles ze Stageiry
Pátek, 17.3.2023
Být světlem světa neznamená čekat, až budeme dokonalí.
Vojtěch Kodet
Čtvrtek, 16.3.2023
Každá kapička v moři se počítá.
neznámý autor
Středa, 15.3.2023
Když už mluvíš, musí být tvá řeč lepší než mlčení.
arabské přísloví
Úterý, 14.3.2023
Vyvolán prohlásil, že nebude odpovídat bez advokáta!
vtipy a hlášky
Pondělí, 13.3.2023
Co z pravé lásky pramení, nikdy nevysychá.
František Palacký
Pátek, 10.3.2023
Láska nezná hranic.
sv. Maxmilián Maria Kolbe
Čtvrtek, 9.3.2023
Člověk občas zaplatí nejvíc za věci, které nestojí za nic.
Albert Einstein
Středa, 8.3.2023
Cukr je rafinovaný, protože se po něm tloustne!:)
vtipy a hlášky
Úterý, 7.3.2023
Svoboda vnější bez svobody vnitřní plodí chaos.
Jan Balík
Pondělí, 6.3.2023
Jezdí nosem po lavici, aby to pískalo.
vtipy a hlášky
Pátek, 3.3.2023
Lásku bez kříže nenajdeš, kříž bez lásky neuneseš.
sv. Jan Pavel II.
Čtvrtek, 2.3.2023
Drahý Bože. Mám problém. Sebe.
Zig Ziglar
Středa, 1.3.2023
Pravé bohatství nespočívá ve věcech, ale v srdci.
papež František
Úterý, 28.2.2023
Náš život nemůže být stále plný radosti, ale může být plný lásky.
neznámý autor
Pondělí, 27.2.2023
Bojovat za něco je lepší než žít pro nic.
George S. Patton
Pátek, 24.2.2023
Neexistuje žádný jiný žebřík do nebe než kříž.
Sv. Růžena z Limy
Čtvrtek, 23.2.2023
Dřív rozbiješ atom, než pomluvu.
neznámý autor
Středa, 22.2.2023
Postní doba je zvláštní výzva k přezkoumání a proměně života.
neznámý autor
Úterý, 21.2.2023
Lenost je strach před předpokládanou prací:)...
Cicero
Pondělí, 20.2.2023
Mějte odvahu být šťastní!
papež František
Pátek, 17.2.2023
Chcete-li dojít daleko, musíte vyjít ze sebe.
Pavel Kosorin
Čtvrtek, 16.2.2023
Veleb, duše má, Hospodina!
Žalm 103
Středa, 15.2.2023
Kdo chce spáti sladce, ať večeří krátce:).
české přísloví
Úterý, 14.2.2023
Kolika lidem jsi dnes řekl, že je máš rád?
R. Fulghum
Pondělí, 13.2.2023
Nezačínej den pitím octa.
Malajské přísloví
Pátek, 10.2.2023
Radostně služ Hospodinu.
Žalm 100,2
Čtvrtek, 9.2.2023
Máš-li lásku, máš všechno.
John Lennon
Středa, 8.2.2023
Přestat být zamilovaný nemusí znamenat přestat milovat.
C.S. Lewis
Úterý, 7.2.2023
Buď takovým člověkem, jakého bys ráda potkala.
neznámý autor
Pondělí, 6.2.2023
Přítel je ten, kdo první přichází, když ostatní odejdou.
neznámý autor
Pátek, 3.2.2023
Všichni jsme tužkou v ruce Boží.
Matka Tereza
Čtvrtek, 2.2.2023
Odvaha je strach, který se modlí.
irské přísloví
Středa, 1.2.2023
Bůh pomůže všem, na které přicházejí zkoušky.
Židům 2,6
Úterý, 31.1.2023
Ďábel má strach z radostného člověka.
Sv. Jan Bosco
Pondělí, 30.1.2023
Kdo hledá přítele bez chyby, zůstane bez přátel.
Turecké přísloví
Pátek, 27.1.2023
Nelíčená radost je nepochybným znamením Boží přítomnosti.
Vojtěch Kodet
Čtvrtek, 26.1.2023
Cesta ke svatosti vede zkouškami víry.
S. Biela
Středa, 25.1.2023
Já nikdy nejdu pozdě! Ostatní prostě přicházejí přiliš brzy:)...
vtipy a hlášky
Úterý, 24.1.2023
„Úsměv je svátek obličeje”.
Jiří Suchý
Pondělí, 23.1.2023
O zítřku nevíme nic. Měli bychom být dobří a šťastní dnes.
Sydney Smith
Pátek, 20.1.2023
Krása tkví v oku pozorovatele.
neznámý autor
Čtvrtek, 19.1.2023
Důvěra je lepší než obavy.
neznámý autor
Středa, 18.1.2023
Nedívej se na džbán, ale co je v něm.
židovské přísloví
Úterý, 17.1.2023
Bez sepnutých rukou se podaří máloco.
Jan Balík
Pondělí, 16.1.2023
Změň sebe a změníš celý svět.
neznámý autor
Pátek, 13.1.2023
Do tvých rukou, Hospodine, svěřuji svého ducha.
Žalm 31
Čtvrtek, 12.1.2023
Všechno pochopit, znamená všechno odpustit.
L. N. Tolstoj
Středa, 11.1.2023
O lásce se nemluví, láska se žije.
neznámý autor
Úterý, 10.1.2023
Gram lásky je lepší než metrák rozumu.
E. B. Pusey
Pondělí, 9.1.2023
Nejkrásnější dívky jsou ty s úsměvem.
neznámý autor
Pátek, 6.1.2023
Neznat Písmo, znamená neznat Krista.
sv. Jeroným
Čtvrtek, 5.1.2023
Žijeme bohatě navenek a chudě uvnitř. Otočme to.
Max Kašparů
Středa, 4.1.2023
Hledáš pomocnou ruku? Jednu máš na rameni.
neznámý autor
Úterý, 3.1.2023
Kdyby se lidé víc poslouchali, míň by mluvili.
S. Biela
Pondělí, 2.1.2023
Ve škole: Co je to mlha? To je déšť, který se naučil plavat....
vtipy a hlášky
Neděle, 1.1.2023
Maria je matka, která svou láskou chrání Boží rodinu, putující tímto světem.
Benedikt XVI.
 
 
 

Vydavatelství IN s.r.o.
Horní náměstí 12, 466 01 Jablonec nad Nisou

objednávky:
tel.: 480 023 408-9, 775 598 604
mail: objednavky@in.cz

redakce:
Purkyňova 5, 772 00 Olomouc

tel.: 775 598 603
mail: redakce@in.cz