Předplatné časopisu
tel.: 480 023 408-9, 775 598 604
mail: objednavky@in.cz, info.in.cz

Citáty

Dnes je: 4.8.2020

2010  2011  2012  2013  2014

Úterý, 10.12.2013
Ďábel má strach z radostného člověka.
Don Bosco
Úterý, 3.12.2013
První láska je los, který nevyhrává, ale celý život si pamatuješ jeho číslo.
E. Zola
Pátek, 29.11.2013
Poděkovat znamená posadit se před Bohem a radovat se.
africké přísloví
Čtvrtek, 28.11.2013
Krásná duše se nepozná podle luxusních šatů, ale podle krásných gest.
neznámý autor
Středa, 27.11.2013
Nejlepší věci v životě nejsou věci...
neznámý autor
Úterý, 26.11.2013
Někdy člověku stačí málo, aby si uvědomil strašně moc.
neznámý autor
Pondělí, 25.11.2013
Pravý přítel je ten, kdo je přítelem nejen před tebou, ale i za tvými zády.
neznámý autor
Pátek, 22.11.2013
Neboj se! Já jsem s tebou!
Sk 18, 9 -10
Čtvrtek, 21.11.2013
Když si myslíme, že nemáme co dát, podívejme se ještě jednou.
neznámý autor
Pondělí, 18.11.2013
Když člověk ponižuje, pak jenom proto, že sám je nízký.
Saint-Exupery
Sobota, 16.11.2013
Člověk, který nikdy neplakal, nežil opravdový život.
J. Werich
Pátek, 15.11.2013
Stůjte na cestách a vyhlížejte, ptejte se, která je dobrá, po ní se vydejte a vaše duše naleznou klid.
Jer 6,16
Čtvrtek, 14.11.2013
Není málo času, který máme, ale hodně času, který nevyužíváme.
neznámý autor
Středa, 13.11.2013
S přítelem po boku není žádná cesta příliš dlouhá.
japonské přísloví
Úterý, 12.11.2013
Nic už nebude takové jako kdysi. Ale vše může být takové, jako ještě nikdy.
neznámý autor
Pátek, 8.11.2013
Světlo nemůže zůstat skryto.
Benedikt XVI.
Čtvrtek, 7.11.2013
Kvalita znamená dělat to dobře, i když se nikdo nedívá.
Henry Ford
Čtvrtek, 31.10.2013
Vzájemné odpuštění osvobozuje obě strany.
neznámý autor
Úterý, 29.10.2013
Málo myslíme na to, co máme, ale vždy na to, co nám chybí.
neznámý autor
Pondělí, 28.10.2013
"Mami, pojďme si hrát na ZOO." "A jak se to hraje?" "No, já budu slon, a ty budeš paní, co ho krmí."
vtipy
Pátek, 25.10.2013
Čti svou bibli jako Boží dopisy - a nezapomeň odepisovat.
P. Kosorin
Čtvrtek, 24.10.2013
Někteří lidé o Bohu hodně mluví, jiní s ním žijí.
J. Kratka
Středa, 23.10.2013
Jsou věci, kterým nemusíme rozumět, ale i přesto mají smysl.
Misijní kalendář 2013
Úterý, 22.10.2013
Kdo odmítá objevovat nové věci, odmítá růst.
Vojtěch Kodet
Pondělí, 21.10.2013
Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš ty sám.
neznámý autor
Pátek, 18.10.2013
Chléb, o který se rozdělím, dokáže nasytit i duši.
Misijní kalendář 2013
Čtvrtek, 17.10.2013
"A hlídá ten pes v noci dobře?" "Samozřejmě, při sebemenším šramotu ho stačí jenom vzbudit - a hned štěká!"
vtipy
Středa, 16.10.2013
Stačí, když se dva přátelé podobají srdcem, v ostatním se mohou lišit.
neznámý autor
Pondělí, 14.10.2013
Úzká cesta není až takový problém - ovšem pro toho, kdo se neověsil spoustou nesmyslů.
Vojtěch Kodet
Pátek, 11.10.2013
Bůh dobře ví, jaké má se mnou plány. S tím si nemusím dělat starosti.
sv.Terezie Benedikta od Kříže
Čtvrtek, 10.10.2013
Učitel: "Kolik nohou má kůň?" Pepík: "Prosím čtyři, na každém rohu jednu."
vtipy
Středa, 9.10.2013
Vidět neznamená ještě dívat se, zaslechnout neznamená ještě slyšet.
čínské přísloví
Pondělí, 7.10.2013
Bůh nás spouští z očí méně než matka své dítě, které činí první krůčky.
J. Maria Vianney
Pátek, 4.10.2013
Už sama touha modlit se je modlitbou.
Georges Bernanos
Čtvrtek, 3.10.2013
Dovede-li se člověk zasmát sám sobě, nevyjde ze smíchu po celý život.
neznámý autor
Středa, 2.10.2013
Svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě střežili na všech svých cestách.
Žalm 91
Pondělí, 30.9.2013
Dyž neco jíte a nikdo vás u teho nevidí, tož to nemá žádné kalórie:)).
lidová „moudrost”
Pátek, 27.9.2013
Jsi Boží nástroj, tak mu dovol, aby tě dobře naladil.
neznámý autor
Čtvrtek, 26.9.2013
Nedávej pokušení druhou šanci.
J. Kratka
Středa, 25.9.2013
Když jsem byl malý, byl jsem namyšlený, ale teď už nemám chybu:))...
anonym
Úterý, 24.9.2013
Laskavá řeč jazyku neublíží.
francouzské přísloví
Pondělí, 23.9.2013
Dobrý den, já jsem Prokop Dveře...Tomáš Jedno...:)
neznámý autor
Pátek, 20.9.2013
Svatí milovali. V tom je celé jejich tajemství.
J. B. H. Lacordaire
Čtvrtek, 19.9.2013
Pomáhá-li jeden druhému, jsou silní oba.
německé přísloví
Středa, 18.9.2013
Úsměv sluší každému:).
neznámý autor
Úterý, 17.9.2013
Závist má vlastní mučidla.
srbské přísloví
Pondělí, 16.9.2013
Láska je jediné bohatství, které se zvětšuje tím, že se rozděluje.
neznámý autor
Pátek, 13.9.2013
Jen ten, kdo skutečně vážně uvažoval o tom jak těžký je kříž, dokáže pochopit kolik váží hřích.
Anselm z Canterbury
Čtvrtek, 12.9.2013
Celým svým srdcem ti vzdávám chválu!
Žalm 138
Středa, 11.9.2013
Čím více se sladí, tím hůře se vstává od stolu.
lužické přísloví
Pondělí, 9.9.2013
Kdybyste znaly všechny ty úžasné věci, kterých jste schopné, požádaly byste samy sebe o svůj autogram.).
neznámý autor
Pátek, 6.9.2013
Ať tě nic nezneklidňuje, kdo má Boha, má všechno!
A. Grün
Čtvrtek, 5.9.2013
Myšlenky, které si zvolíte, jsou nástrojem, kterým malujete na plátno svého života.
Louise L.Hay
Středa, 4.9.2013
Ať jdeš kamkoliv, jdi celým svým srdcem.
Konfucius
Úterý, 3.9.2013
Dovede-li se člověk zasmát sám sobě, nevyjde ze smíchu po celý život.
neznámý autor
Pondělí, 2.9.2013
Začni dnes! S plným nasazením žij poslání, které máš od Boha.
A. Scarano
Úterý, 27.8.2013
Láska je jako slza. Rodí se v očích a padá k srdci.
české přísloví
Pondělí, 26.8.2013
Vyslovení omluvy není pokořující, je to známka vyzrálosti a upřímnosti.
neznámý autor
Pátek, 23.8.2013
Být světlem světa neznamená čekat, až budeme dokonalí.
Vojtěch Kodet
Čtvrtek, 22.8.2013
"A jaký sport pěstujete v zimě?" "V zimě - to kašlu".
z knihy Zlaté anekdoty
Středa, 21.8.2013
Vzájemné odpuštění osvobozuje obě strany.
neznámý autor
Úterý, 20.8.2013
"Já spím jako dudek." "To je zajímavé, já na větvi neusnu a neusnu...".
z knihy Zlaté anekdoty
Pondělí, 19.8.2013
Nedívej se na džbán, ale co je v něm.
židovské přísloví
Čtvrtek, 15.8.2013
Královna stojí po tvé pravici ve zlatém rouchu.
Žalm 45
Středa, 14.8.2013
Nikdy si nenechte ujít možnost zůstat zticha.
neznámý autor
Pondělí, 12.8.2013
Láska i nemoc se přenáší:)...
neznámý autor
Pátek, 9.8.2013
Číst Písmo sv. znamená jít si pro radu k Ježíši Kristu
František z Assisi
Čtvrtek, 8.8.2013
Potkají se dva psi: "Haf, haf vrrr...". "Kykyrykýýý". "Co blázníš?" "No, co bych bláznil - učím se cizí jazyk!"
z knihy Zlaté anekdoty
Středa, 7.8.2013
Láska je prsten a prsten nemá konce.
neznámý autor
Úterý, 6.8.2013
Úsměv - to je bezplatná terapie.
Doug Horton
Pondělí, 5.8.2013
Slova jsou jako včely - mají med i žihadlo.
švýcarské přísloví
Pátek, 2.8.2013
Skutečná láska začíná tam, kde končí láska sobecká.
tibetské přísloví
Čtvrtek, 1.8.2013
Kdo hledá přítele bez chyby, zůstane bez přátel.
neznámý autor
Středa, 31.7.2013
Žít znamená milovat.
Ch. Prince
Úterý, 30.7.2013
Říká se: "V nouzi poznáš přítele." Ale největší nouzí je žádného přítele nemít.
neznámý autor
Pondělí, 29.7.2013
"Teto, chutná ti ten bonbon, co jsem ti dal?" "Chutná, to víš, že chutná, Marečku." "Tak to vidíš, a náš Alík ho vyplivl!"
z knihy Zlaté anekdoty
Pátek, 26.7.2013
Modlit se znamená víc naslouchat než mluvit. Nazírat znamená více být viděn než vidět.
Carlo Caretto
Čtvrtek, 25.7.2013
"A jaký sport pěstujete v zimě?" "V zimě - to kašlu!"
z knihy Zlaté anekdoty
Středa, 24.7.2013
Svoboda je službou jednoho druhému.
Benedikt XVI.
Úterý, 23.7.2013
Jediné, co bude důležité, až odejdeme, budou stopy lásky, které tu po nás zůstanou.
A. Schweitzer
Pondělí, 22.7.2013
Láska zmenšuje svět a zvětšuje domov.
francouzské přísloví
Pátek, 19.7.2013
Hlásej slovo! Přicházej s ním, ať je to vhod či nevhod.
2 Tim 4,2
Čtvrtek, 18.7.2013
Potkají se dvě staré fotografie: „No ne, má drahá, vy jste se za ta léta ale vůbec nezměnila“.
z knihy Zlaté anekdoty
Středa, 17.7.2013
Je-li čest v srdci, ovládá i jazyk.
neznámý autor
Úterý, 16.7.2013
Kristus ti dává Marii za Matku.
S. Biela
Pondělí, 15.7.2013
Kluci jsou pro mě vzduch, ale bez vzduchu se nedá žít:)...
neznámý autor
Pátek, 12.7.2013
Bůh dává každému, co potřebuje, aby mohl splnit úkol, pro který přišel na svět.
Václav Vaško
Čtvrtek, 11.7.2013
Radost je volba.
M. Parodi
Středa, 10.7.2013
Bůh nikdy nepřestává být otcem svým dětem.
Sv. Antonín z Padovy
Úterý, 9.7.2013
Všichni rádi stárnem, když je nám 18...
Seneca
Pondělí, 8.7.2013
Láska je jako slza. Rodí se v očích a padá k srdci.
české přísloví
Středa, 3.7.2013
Úsměv - to je bezplatná terapie.
D. Horton
Čtvrtek, 27.6.2013
Dlouhá je cesta poučováním, krátká a účinná příklady.
Seneca
Úterý, 25.6.2013
Zkušenost si dává platit neobyčejně vysoké školné, ale naučí tolik jako nikdo jiný.
neznámý autor
Pátek, 21.6.2013
Čím častěji se za někoho modlíme, tím více požehnání na něm spočine, neboť žádná modlitba víry nezůstane bez vyslyšení, i když způsob jejího vyslyšení nám zůstává skryt.
Gertruda z Helfty
Středa, 19.6.2013
Život se skládá z mnoha malých mincí. Kdo je dovede zvednout, je bohatý.
Jean Anouilh
Úterý, 11.6.2013
Ptá se lékař svého pacienta: „A skleróza vám při práci nevadí?" „Ne, já zapomínám i na ni."
z knihy Zlaté anekdoty
Úterý, 4.6.2013
Ohnutá kolena a vztažené prázdné dlaně jsou prapůvodními gesty svobodného člověka.
Alfred Delp
Sobota, 1.6.2013
Nebojte se Krista! On přece nikomu nic nebere, zato všechno dává. Ten, kdo se mu odevzdá, dostane od něho všechno stonásobně nazpátek.
Benedikt XVI.
Čtvrtek, 30.5.2013
Ty jsi kněz navěky podle řádu Melchizedechova!
Žalm 110
Pátek, 17.5.2013
Duch Svatý dává pochopit.
Benedikt XVI.
Středa, 15.5.2013
Není šedivých dnů, to jsou jen unavené oči, které nechtějí vidět jejich svátečnost.
Jan Werich
Čtvrtek, 2.5.2013
Říká se: "V nouzi poznáš přítele." Ale největší nouzí je žádného přítele nemít.
neznámý autor
Pátek, 5.4.2013
Slova z úst moudrého příjemně plynou, kdežto hlupáka vlastní rty pohlcují.
Kazatel 1O,12
Čtvrtek, 28.3.2013
Snaž se často stát pod křížem.
S. Biela
 
 
   

  Vydavatelství IN s.r.o.
  Horní náměstí 12, 466 01 Jablonec nad Nisou

  objednávky:
  tel.: 480 023 408-9, 775 598 604
  mail: objednavky@in.cz

  redakce:
  Purkyňova 5, 772 00 Olomouc

  tel.: 775 598 603
  mail: redakce@in.cz