Předplatné časopisu
tel.: 480 023 408-9, 775 598 604
mail: objednavky@in.cz, info.in.cz

Citáty

Dnes je: 15.4.2021

2010  2011  2012  2013  2014

Úterý, 3.12.2013
První láska je los, který nevyhrává, ale celý život si pamatuješ jeho číslo.
E. Zola
Pátek, 29.11.2013
Poděkovat znamená posadit se před Bohem a radovat se.
africké přísloví
Čtvrtek, 28.11.2013
Krásná duše se nepozná podle luxusních šatů, ale podle krásných gest.
neznámý autor
Pondělí, 25.11.2013
Pravý přítel je ten, kdo je přítelem nejen před tebou, ale i za tvými zády.
neznámý autor
Čtvrtek, 21.11.2013
Když si myslíme, že nemáme co dát, podívejme se ještě jednou.
neznámý autor
Sobota, 16.11.2013
Člověk, který nikdy neplakal, nežil opravdový život.
J. Werich
Pátek, 15.11.2013
Stůjte na cestách a vyhlížejte, ptejte se, která je dobrá, po ní se vydejte a vaše duše naleznou klid.
Jer 6,16
Čtvrtek, 14.11.2013
Není málo času, který máme, ale hodně času, který nevyužíváme.
neznámý autor
Středa, 13.11.2013
S přítelem po boku není žádná cesta příliš dlouhá.
japonské přísloví
Úterý, 12.11.2013
Nic už nebude takové jako kdysi. Ale vše může být takové, jako ještě nikdy.
neznámý autor
Čtvrtek, 7.11.2013
Kvalita znamená dělat to dobře, i když se nikdo nedívá.
Henry Ford
Čtvrtek, 31.10.2013
Vzájemné odpuštění osvobozuje obě strany.
neznámý autor
Úterý, 29.10.2013
Málo myslíme na to, co máme, ale vždy na to, co nám chybí.
neznámý autor
Pondělí, 28.10.2013
"Mami, pojďme si hrát na ZOO." "A jak se to hraje?" "No, já budu slon, a ty budeš paní, co ho krmí."
vtipy
Pátek, 25.10.2013
Čti svou bibli jako Boží dopisy - a nezapomeň odepisovat.
P. Kosorin
Čtvrtek, 24.10.2013
Někteří lidé o Bohu hodně mluví, jiní s ním žijí.
J. Kratka
Středa, 23.10.2013
Jsou věci, kterým nemusíme rozumět, ale i přesto mají smysl.
Misijní kalendář 2013
Úterý, 22.10.2013
Kdo odmítá objevovat nové věci, odmítá růst.
Vojtěch Kodet
Pondělí, 21.10.2013
Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš ty sám.
neznámý autor
Pátek, 18.10.2013
Chléb, o který se rozdělím, dokáže nasytit i duši.
Misijní kalendář 2013
Čtvrtek, 17.10.2013
"A hlídá ten pes v noci dobře?" "Samozřejmě, při sebemenším šramotu ho stačí jenom vzbudit - a hned štěká!"
vtipy
Středa, 16.10.2013
Stačí, když se dva přátelé podobají srdcem, v ostatním se mohou lišit.
neznámý autor
Pondělí, 14.10.2013
Úzká cesta není až takový problém - ovšem pro toho, kdo se neověsil spoustou nesmyslů.
Vojtěch Kodet
Pátek, 11.10.2013
Bůh dobře ví, jaké má se mnou plány. S tím si nemusím dělat starosti.
sv.Terezie Benedikta od Kříže
Čtvrtek, 10.10.2013
Učitel: "Kolik nohou má kůň?" Pepík: "Prosím čtyři, na každém rohu jednu."
vtipy
Středa, 9.10.2013
Vidět neznamená ještě dívat se, zaslechnout neznamená ještě slyšet.
čínské přísloví
Pondělí, 7.10.2013
Bůh nás spouští z očí méně než matka své dítě, které činí první krůčky.
J. Maria Vianney
Čtvrtek, 3.10.2013
Dovede-li se člověk zasmát sám sobě, nevyjde ze smíchu po celý život.
neznámý autor
Středa, 2.10.2013
Svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě střežili na všech svých cestách.
Žalm 91
Pondělí, 30.9.2013
Dyž neco jíte a nikdo vás u teho nevidí, tož to nemá žádné kalórie:)).
lidová „moudrost”
Pátek, 13.9.2013
Jen ten, kdo skutečně vážně uvažoval o tom jak těžký je kříž, dokáže pochopit kolik váží hřích.
Anselm z Canterbury
Pondělí, 9.9.2013
Kdybyste znaly všechny ty úžasné věci, kterých jste schopné, požádaly byste samy sebe o svůj autogram.).
neznámý autor
Čtvrtek, 5.9.2013
Myšlenky, které si zvolíte, jsou nástrojem, kterým malujete na plátno svého života.
Louise L.Hay
Čtvrtek, 15.8.2013
Královna stojí po tvé pravici ve zlatém rouchu.
Žalm 45
Čtvrtek, 8.8.2013
Potkají se dva psi: "Haf, haf vrrr...". "Kykyrykýýý". "Co blázníš?" "No, co bych bláznil - učím se cizí jazyk!"
z knihy Zlaté anekdoty
Úterý, 30.7.2013
Říká se: "V nouzi poznáš přítele." Ale největší nouzí je žádného přítele nemít.
neznámý autor
Pondělí, 29.7.2013
"Teto, chutná ti ten bonbon, co jsem ti dal?" "Chutná, to víš, že chutná, Marečku." "Tak to vidíš, a náš Alík ho vyplivl!"
z knihy Zlaté anekdoty
Úterý, 23.7.2013
Jediné, co bude důležité, až odejdeme, budou stopy lásky, které tu po nás zůstanou.
A. Schweitzer
Čtvrtek, 18.7.2013
Potkají se dvě staré fotografie: „No ne, má drahá, vy jste se za ta léta ale vůbec nezměnila“.
z knihy Zlaté anekdoty
Úterý, 25.6.2013
Zkušenost si dává platit neobyčejně vysoké školné, ale naučí tolik jako nikdo jiný.
neznámý autor
Pátek, 21.6.2013
Čím častěji se za někoho modlíme, tím více požehnání na něm spočine, neboť žádná modlitba víry nezůstane bez vyslyšení, i když způsob jejího vyslyšení nám zůstává skryt.
Gertruda z Helfty
Úterý, 4.6.2013
Ohnutá kolena a vztažené prázdné dlaně jsou prapůvodními gesty svobodného člověka.
Alfred Delp
Středa, 15.5.2013
Není šedivých dnů, to jsou jen unavené oči, které nechtějí vidět jejich svátečnost.
Jan Werich
 
 
 

Vydavatelství IN s.r.o.
Horní náměstí 12, 466 01 Jablonec nad Nisou

objednávky:
tel.: 480 023 408-9, 775 598 604
mail: objednavky@in.cz

redakce:
Purkyňova 5, 772 00 Olomouc

tel.: 775 598 603
mail: redakce@in.cz