Předplatné časopisu
tel.: 480 023 408-9, 775 598 604
mail: objednavky@in.cz, info.in.cz

holka-ve-skole-mth_i38.jpg

ŠKOLA je základ, to musím chápat!

Psát i o škole na stránkách IN! není provokace z redakce. :-) Jen nás zaujalo, že v 19. století měli autoři školních řádů větší smysl pro verš a vtip než dnes. V testu pak můžeš porovnat školní móresy a zvyky 19. a našeho 21. století.

ŘIĎ SE ŠKOLNÍM DESATEREM

1.Při modlitbě slušně stůj,
na kříž zdvihni pohled svůj,
neboť když se modlíváme,
s Pánem Bohem rozmlouváme,
proto vždycky myslit budeš
na slova, jež vyslovuješ.

2.Zvykej záhy žíti v kázni,
cvič se stále v Boží bázni.

3.Poslyš žáku, každý den,
ve škole buď přítomen.

4.Nezbytnou je dítkám ctnost
poslušnost a uctivost,
zvláště k učitelům svým
zdvořilým buď, uctivým.

5.Nikomu ze spolužáků
neubližuj nikdy, žáku!
Křivdu-li ti někdo dělá,
odpouštěj mu raději zcela.
Útisk tobě způsobený
vyšetří tvůj představený.

6.Chceš-li zjevit dobrý mrav,
zdvořile každého zdrav,
v slušné řeči a chování
poznat je dobré vychování.

7.Neškoď bližním na majetku,
ať jsi třeba beze svědků.
Jdouce polem nebo sadem,
umiňte si: „Nepokradem!“

8.Lži se vyhni jako hadu,
neboť kdo má tuto vadu,
nemůže se hodným zváti,
každý se ho bude báti.

9.Školou tiše, zvolna choď,
rozpustilost všechnu kroť,
způsobů tu slušných dbej,
v chodbách hluku nedělej.

10.Jak do třídy vkročíš, dítě,
po křesťansku pozdrav hbitě.
Čeho zapotřebí nemáš,
do přihrádky tiše dáš.

Přivykni si hned

Na svém místě pěkně seď.
Nikdy před vyučováním nebav se povykováním.
Na žaloby, oznámení při učení času není.

Platilo, platí a platit bude

Řiď se tímto pořádkem:
Čtvrt hodiny před počátkem
přicházej do školy,
ale dříve nikoli!

Stále aktuální

Karet, cigaret, tabáku
přísně varuj se, školáku!
Nepij nikdy lihoviny,
jsou to pravé otraviny.

Nejdůležitější na konec:)

Školních zpráv a vysvědčení měnit dovoleno není.

(Prameny: školní řád, vyprávění o staré škole)

 

TESTÍK aneb Hádej, hadači

1.Čím pravidelně začínalo vyučování za Rakouska-Uherska?
a) modlitbou
b) lidovou písničkou
c) přeříkáním školního řádu

2.K čemu sloužila oslovská lavice?
a) pro děti, které dlouho chyběly a potřebovaly dohonit látku
b) sloužila jako trest pro neukázněné a nepozorné děti
c) pro nejmenší děti, aby lépe viděly

3.Jaké tresty se ve škole nepoužívaly?
a) bití rákoskou nebo metlou
b) klečení na hrachu nebo polínkách
c) zákaz návštěvy školy na 3 dny

4.Kdo to byl pan Johanes čili Josef ve staré škole?
a) pomocník k ruce učitele
b) školní kohout
c) oslovení učitele

5.Ve středu odpoledne učitel říkal: „Zejtra máte holt legraci.” Znamenalo to:
a) že se ve čtvrtek neučilo
b) kdo chtěl, mohl ve čtvrtek zůstat doma za pecí
c) ve čtvrtek se jde za kulturou

6.Do zlaté a černé knihy školy se zapisovali:
a) nejlepší žáci a zlobilové
b) žáci přicházející k zápisu a vyloučení žáci
c) jedničkáři a propadlíci

7.Když žák „dostal za vyučenou”, pak obdržel:
a) pohlavek či jiný tělesný trest
b) špatné hodnocení
c) byl vyzkoušen

Správné odpovědi testu
1a,2b,3c,4a,5a,6a,7a

Mohli jste obdržet i takovéto hodnocení

„ ……..(doplň si místo teček své jméno) zpívala tři písně, jest tím prokázala, že hlas má jako bečící tele. Četla z Genesis, a to obstojně. Z rozumu dostala tři otázky a zůstala na holičkách. Přiznala se, že neumí. Napsala tři slova – byla k nepřečtení. Počítati neuměla zhola nic.”

Ája (časopis IN!dívčí svět )

Článek vznikl pro potřebu IN! a je chráněn autorskými právy. Lze jej uveřejnit jen se souhlasem redakce.

 

Autor fotografie:  Minerva, studio Dollarphotoclub


Sdílet na:

 
 
 

Vydavatelství IN s.r.o.
Horní náměstí 12, 466 01 Jablonec nad Nisou

objednávky:
tel.: 480 023 408-9, 775 598 604
mail: objednavky@in.cz

redakce:
Purkyňova 5, 772 00 Olomouc

tel.: 775 598 603
mail: redakce@in.cz