Předplatné časopisu
tel.: 480 023 408-9, 775 598 604
mail: objednavky@in.cz, info.in.cz

kriz-qjs_i82.jpg

Neboť tak Bůh miloval svět...

Nezdá se vám někdy, že Velikonoce jsou takové drsné a kruté svátky? Já jsem dřív nechápala, proč jsou vlastně Velikonoce důležitější než Vánoce. Vždyť Vánoce jsou krásné a pozitivní svátky, kdy se sejde celá rodina a oslavuje se narození Ježíše Krista... Ale Velikonoce? Proč se tak moc oslavuje, že někdo umřel: Z velikonočních obřadů si z dětství pamatuju tak akorát klanění se kříži s ukřižovaným Ježíšem, který se nade mnou hrozivě tyčil, a svěcení ohně na Bílou sobotu večer, které probíhalo po tmě na hřbitově okolo našeho farního kostela stojícího osamoceně na kopci. A to bylo pěkně strašidelné!

Až pak, o pár let později, jsem postupně začala chápat, že i Velikonoce jsou vlastně svátky lásky - lásky, která je tak obrovská, že je pro nás těžké si ji představit a plně pochopit, proto nám může ukřižování připadat kruté. Jak totiž stojí v Janově evangeliu: "Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný." (Jan3,16)  Bůh nás miluje, ať jsme veselí nebo smutní, ať se nám daří nebo se nám zrovna něco nepovedlo, ať děláme to, co je dobré, nebo se zrovna vracíme na správnou cestu po tom, co se nám něco nepovedlo... A miluje nás tolik, že poslal svého Syna, aby nás zachránil.

Druhá myšlenka, která nepopiratelně patří k Velikonocům, je víra v Ježišovo zmrtváchvstání. Ježíš v Getsemanské zahradě poodešel od svých mučedníků, padl tváří k zemi a modlil se: "Otče můj, je-li to možné , ať mne mine tento kalich, avšak ne jak já chci, ale jak ty chceš." (Mt 26,39). V tomto Ježšově výroku je naprosté a bezmezné odevzdání se do Božích rukou v té nejtěžší chvíli. A i když to bezpochyby bylo děsivé, dopadlo to dobře - Ježíš se pro nás nechal ukřižovat, zemřel, ale třetího dne vstal z mrtvých. On je živý a setkává se s námi.

O Velikonocích se naše vděčnost vůči Bohu soustřeďuje na to nejpodstatnější: Ježíš nás miluje, a proto nás svou obětí a zmrtvýchvstáním vykoupil - zachránil od hříchu, abychom mohli dostat jako dar věčný život. Velikonoce nám tak mohou pomoci k víře v Boha nejen ve chvílích, kdy je všechno super, ale i když se zrovna něco nedaří. Martina

Článek vznikl pro potřebu IN! a je chráněn autorskými právy. Lze jej uveřejnit jen se souhlasem redakce.

 

Autor fotografie:  Robert Hainer adobe stock


Sdílet na:

 
 
 

Vydavatelství IN s.r.o.
Horní náměstí 12, 466 01 Jablonec nad Nisou

objednávky:
tel.: 480 023 408-9, 775 598 604
mail: objednavky@in.cz

redakce:
Purkyňova 5, 772 00 Olomouc

tel.: 775 598 603
mail: redakce@in.cz