Předplatné časopisu
tel.: 480 023 408-9, 775 598 604
mail: objednavky@in.cz, info.in.cz

male-vodopady-stekajici-ze-skaly-gri.jpg

Co se dneska nenosí?

Slušnost,  zdvořilost, ohleduplnost a takt, to je výmysl starých lidí?!? Jak se ale chovat k ostatním, aby to bylo IN? Není na škodu si některé věci zopakovat!

_ _ _

 • Lidé se k sobě nikdy nechovali slušně a zdvořile, už pračlověk řešil své spory kyjem.
 • Na co měly ve středověku meče? Aby se domohli svého práva, aby dali najevo svoji převahu, aby si vydobyli respekt.
 • Pěstní souboje vyřešily hned a definitivně jakýkoli spor. Není důvod, proč metodu tvrdých pěstí a širokých ramen nepoužívat i teď.
 • Kdo je úspěšnější? Ten, kdo se chová slušně, nebo ten, kdo je drzý a jde přes mrtvoly za svým cílem?
 • Proč bys měl brát ohled na ostatní? Bere někdo ohledy na tebe? Důležitější je přece tvůj zájem než zájem někoho jiného.

+++

 • Bez slušnosti by lidská společnost zůstala na úrovni neandrtálců dodnes. Brzy lidé přišli na to, že násilí nemůže být jediným prostředkem řešení sporů, a tak zavedli radu starších, pak soudce a ještě vymysleli zákony.
 • Slušnost je člověku vrozená, zdvořilosti je nutno se učit. Oboje používáme ve společnosti proto, abychom obrousili hrany, o které bychom se zbytečně zraňovali.
 • Budeme-li k ostatním slušní a zdvořilí, získáme si oblibu, budeme-li se chovat jako hulváti, nikdo s námi nebude chtít nic mít.
 • Ve společnosti se můžeme dopouštět dvou druhů prohřešků: buď neznáme pravidla, a proto je porušujeme, nebo známe pravidla, a přesto je porušujeme. To první nám lidé prominou, to druhé svědčí o nadutosti a přezíravosti.
 • Nejhorším prohřeškem proti společenským pravidlům je ovšem nedostatek taktu a ohledů vůči ostatním, to nám nepromine nikdo.
 • Budeme-li se slušně chovat ke svému okolí, máme daleko větší naději, že se naše okolí bude chovat i k nám – a naopak.

Pamatuj!

Chovej se ke každému slušně a zdvořile. Užívej slova, která zjemňují vztahy mezi lidmi: prosím, děkuji, mohl byste…, buďte tak laskavá, nevadilo by vám, kdybych….

Slušnost není slabost, i v rozhovoru musíme být slušní a zdvořilí. O cokoliv si můžeme říct buď slušně, nebo hulvátsky. Úspěch můžeme předem odhadnout.

Nejzdvořileji se chováme ke starším lidem.

Vždycky odhadni, co je druhému nepříjemné, a tomu se raději vyhni. Naopak, vytušíš-li, čím uděláš druhému radost, neváhej a udělej to

.Neznáš-li pravidlo, jak se zachovat v dané situaci, všímej si zkušenějších.

Pravidly chování nepohrdej, bylo by to přezíravé vůči všem lidem, kteří se jimi řídí.

Chceš-li se spolehlivě znemožnit, chovej se netaktně, neomaleně a bezohledně k ostatním. Nenajde se nikdo, komu bys byl sympatický.

Externí autoři tohoto čísla: Veronika Vyskočilová, Mája Cigánková a Lucie Fibichová.

(časopis IN!dívčí svět - leden 2007)

 

Autor fotografie:  Zbyněk Pavienský


Sdílet na:

 
 
 

Vydavatelství IN s.r.o.
Horní náměstí 12, 466 01 Jablonec nad Nisou

objednávky:
tel.: 480 023 408-9, 775 598 604
mail: objednavky@in.cz

redakce:
Purkyňova 5, 772 00 Olomouc

tel.: 775 598 603
mail: redakce@in.cz