Předplatné časopisu
tel.: 480 023 408-9, 775 598 604
mail: objednavky@in.cz, info.in.cz

holka-na-louce-buv_i71.jpg

Zůstat ve spojení

Modlit se  znamená udržovat spojení, kontakt s Bohem. A  to můžeme dělat úplně všude. Nejenom doma a v kostele. Mám pro vás několik způsobů, jak se modlit venku.

Procházka s Ježíšem

Vyber si místo, které máš ráda, kam se sama těšíš, které bys ráda ukázala někomu, na kom ti záleží. Nebo jdi na nové místo a měj oči otevřené pro všechny krásy a zajímavosti. O všem, co tě zaujme, mluv hned s Ježíšem. Pověz mu o všem, co vidíš. Mysli přitom na to, že mluvíš se samotným tvůrcem. Důvodů k obdivu, úžasu, chválám i vděčnosti je spousta, stačí mít otevřené oči a vnímavé srdce.

Čtení Bible

Zajdi si do přírody a na klidném místě si přečti žlm 148: "Chvalte Hospodina z nebes, chvalte ho ve výšinách..." Každý verš v sobě nech chvíli působit. "Zpívej" Bohu vděčnou chválu. Třeba najdeš jiný žalm, který tě zaujme a bude ti blízký.

Neviditelné směrovky

Všimni si, kolik křížů, kapliček a svatých obrázků je kolem cest či na domech. Čti je jako znamení víry, lásky a vděčnosti těch, kteří je budovali jako pozvání k projevu víry a k modlitbě. Mnohé byly kdysi budovány jako orientační značky na rozcestích. I tobě připomínají: Jdu správně ke konečnému cíli života? Líbí se Bohu, co teď dělám, kam jdu? Zamysli se na  tím. Případně změň plány či směr nebo se vrať.

Spousta živých obrazů

Potkáváš lidi. Všichni jsou stvořeni k obrazu Božímu. Zkus v nich vidět Boha. V někom je možná Boží obraz znetvořený, možná ten člověk v sobě Boha dokonce úmyslně zabil. Pak v něm hledej Ukřižovaného, který byl zabit pro naše hříchy. Je mrtev, ale vstane k novému životu. Právě tady máš konkrétní příležitost věřit ve vzkříšení mrtvého Krista. Tady máš příležitost milovat Boha v člověku, který Boha v sobě neumí nebo nechce milovat.

Hledání dobra

Svět kolem nás je zaměřený na hledání zla. Všechny sledované zprávy mluví o válkách, smrti, katastrofách a skandálech. Vypadá to jako šíření kultury smrti a fascinace všudypřítomným zlem. Věříš v Boha, který je Dobro a Láska. Procvič si jiný pohled. Neposílej dál negativní zrpávy, ale hledej Boží jednání v lidech a ve světě. Rozhlížej se kolem sebe a hledej projedvy dobra. Objevuj dobro v jednání lidí, nacházej v každodenních událostech stopy Božích darů a mluv  o nich. Staň se šiřitelem dobrých zpráv - evangelia.

Když tíží hřích

Možná máš problém s nějakým konkrétním hříchem, se kterým bojuješ už dlouho. Během volných chvil zajdi do přírody a najdi kamínek, který bude symbolizovat tvůj konkrétní hřích. Vezmi ten kamínek do ruky. Představ si, že kráčíš k Ježíšovi s tímto hříchem v ruce. Pak přijde chvíle, kdy kamínek - svůj hřích, Ježíšovi odevzdáš. Je to jediná věc, kterou Ježíšovi můžeš dát. On je jediný, který tě může obejmout s celou tvou minulostí. On je jediný, který tě může obejmout se všemi tvými hříchy. Jen hledej jeho lásku, vnímej jeho lásku, vnímej jeho odpuštění. Potom rozevři dlaň a podej mu svůj kamínek. Můžeš ho vzít s sebou na mši svatou a držet ho v ruce nebo ho od sebe odhoď.

S využitím knihy J.Graubnera Malá škola modlitby připravila Petra

Článek vznikl pro potřebu IN! a je chráněn autorskými právy. Lze jej uveřejnit jen se souhlasem redakce.
 

Autor fotografie:  angiolina DPC


Sdílet na:

 
 
 

Vydavatelství IN s.r.o.
Horní náměstí 12, 466 01 Jablonec nad Nisou

objednávky:
tel.: 480 023 408-9, 775 598 604
mail: objednavky@in.cz

redakce:
Purkyňova 5, 772 00 Olomouc

tel.: 775 598 603
mail: redakce@in.cz