Předplatné časopisu
tel.: 480 023 408-9, 775 598 604
mail: objednavky@in.cz, info.in.cz

zvestovani-gnb_i60.jpg

Slavnost Zvěstování Páně

Anděl k ní vešel a řekl: „Buď zdráva, milostiplná! Pán s tebou!“ /Lk 1, 28/

Představ si, že by se zjevil anděl Tobě. Byl bych schopen odpovědět stejně jako Maria a přijmout bezvýhradně povolání pro svůj život? (Z brožurky k Týdnu modliteb za mládež, Sekce pro mládež ČBK - zdroj:www.signaly.cz )


Popelka Nazaretská - Václav Renč

kapitola VII

Kráčelo jaro Nazaretem.
Učilo ptáky zpívat dětem-
a v srdcích probouzelo žal.
Proč, proč je smutno v Nazaretě?
Proč je tak smutno v celém světě?
Že mor i v kvítí hořkne dál.

Též v tesařově domku chudém
stýská si panna nad osudem
jejž vysloužil si bědný lid.
Vší silou duše své i těla
ta dívka pokorná by chtěla
na Králi spásu vymodlit.

A hle, v tom před ní znenadání
se jako tichý plamen sklání
zářivý jinoch neznámý.
Kdo je ten krásný? Anděl Páně.
Na prsou kříží bílé dlaně.
Co dívce nyní oznámí?

„Buď zdráva, Boží lásky plná!”
Domem se jako světlá vlna
rozlije neslýchaný hlas.
„Pán s tebou, květe liliový!”
A jinoch tajemnými slovy
zvěstuje Panně Boží vzkaz.

Dechnutím Krále Hospodina
květ liliový počne Syna.
A staniž se tak ještě dnes!
Ač Král, Duch Boží, svatá Panno,
vyčkává na tvé ne či ano.
Svobodně vol a odpověz...

Článek vznikl pro potřebu IN! a je chráněn autorskými právy. Lze jej uveřejnit jen se souhlasem redakce.


 

 

 

Autor fotografie:  fra - angelico - the annunciation


Sdílet na:

 
 
 

Vydavatelství IN s.r.o.
Horní náměstí 12, 466 01 Jablonec nad Nisou

objednávky:
tel.: 480 023 408-9, 775 598 604
mail: objednavky@in.cz

redakce:
Purkyňova 5, 772 00 Olomouc

tel.: 775 598 603
mail: redakce@in.cz