Předplatné časopisu
tel.: 480 023 408-9, 775 598 604
mail: objednavky@in.cz, info.in.cz

majak-gol_i47.jpeg

Zápisník redakce: Bůh a zlo

Když se přiznáme, že jsme věřící, většinou se setkáme s otázkou: „Jak to dokážeš, že Bůh je?“ „Pokud je Bůh, jak to, že je tady zlo?“ „Jak se na to Bůh může dívat?“ Není lehké odpovídat na tyto otázky. Mám tu pro vás příběh, který vám možná pomůže pochopit nejen ostatní lidi, ale postoj věřícího člověka. Ujasnění si něčeho, co nám pomůže si urovnat myšlenky v hlavě.

Pan profesor na univerzitě položil svým studentům otázku: Je všechno, co existuje, stvořené Bohem? Jeden ze studentů nesměle odpověděl: Ano, je to stvořené Bohem. Stvořil Bůh všechno? - ptal se dál profesor. Ano pane, odpověděl student. Profesor pak pokračoval: Jestli Bůh stvořil všechno, znamená to, že Bůh stvořil i zlo, které existuje. A díky tomuto principu, naše činnost určuje nás samotné. Bůh je tedy zlo. Když toto student vyslechl, ztichl. Profesor byl sám se sebou spokojený.

Najednou zvedl ruku jiný student. Pane profesore, mohu Vám položit otázku? Samozřejmě, odpověděl profesor. Student se postavil a zeptal se: Existuje chlad? Co je to za otázku, samozřejmě že ano, tobě nikdy nebylo chladno? Studenti se zasmáli otázce spolužáka, ale ten pokračoval: Ve skutečnosti pane, chlad neexistuje, v souladu se zákony fyziky je chlad pouze nepřítomnost tepla. Člověka a předměty můžeme popsat a určit jejich energii na základě přítomnosti anebo tvorby tepla, ale nikdy ne na základě přítomnosti či tvorby chladu. Chlad nemá svoji jednotku, kterou ho můžeme měřit. Slovo chlad jsme si vytvořili my lidé, abychom mohli popsat to, co cítíme v nepřítomnosti tepla.

Student pokračoval: Pane profesore, existuje tma? Samozřejmě, že existuje - odpověděl profesor. Znovu nemáte pravdu, tma neexistuje. Ve skutečnosti je tma jen díky tomu, že není přítomno světlo. Můžeme zkoumat světlo, ale ne tmu. Světlo se dá rozložit. Můžeme zkoumat paprsek za paprskem, ale tma se změřit nedá. Tma nemá svoji jednotku, ve které bychom ji mohli měřit. Tma je jen pojem, který si vytvořili lidé, aby pojmenovali nepřítomnost světla.

 Následně se mladík zeptal: Pane, existuje zlo? Tentokrát profesor nejistě odpověděl: Samozřejmě, vidíme to každý den, brutalita, trestné činy, násilí, všechno toto není nic jiného, než projev zla. Na to student odpověděl: Zlo neexistuje, pane. Zlo je jen nepřítomnost dobra, tedy Boha. Zlo je výsledek nepřítomnosti lásky v srdci člověka. Zlo přichází tak, jako když přichází tma, nebo chlad - tedy v nepřítomnosti světla, tepla a lásky. Profesor si sedl.

Ten student byl mladý Albert Einstein.

Věřte, že Bůh je dobro, láska a milosrdenství. Pokud dobro, láska a milosrdenství někde chybí, není to známka, že tyto vlastnosti Bůh nemá. Mnohdy je to vědomé a svobodné rozhodnutí lidí, tyto vlastnosti potlačovat a ignorovat.

šéfredaktorka Majka St

 

Článek vznikl pro potřebu IN! a je chráněn autorskými právy. Lze jej uveřejnit jen se souhlasem redakce.

 

 

Autor fotografie:  Stuart Monk Adobe Stock


Sdílet na:

 
 
 

Vydavatelství IN s.r.o.
Horní náměstí 12, 466 01 Jablonec nad Nisou

objednávky:
tel.: 480 023 408-9, 775 598 604
mail: objednavky@in.cz

redakce:
Purkyňova 5, 772 00 Olomouc

tel.: 775 598 603
mail: redakce@in.cz