Předplatné časopisu
tel.: 480 023 408-9, 775 598 604
mail: objednavky@in.cz, info.in.cz

advent-3-cgi_i28.jpg
Advent a Vánoce

Advent: Radost

Advent začíná finišovat:). Kdo ještě nezačal s přípravou, má opravdu nejvyšší čas.

Matouš 11,2-11

Jan uslyšel ve vězení o činech Kristových; poslal k němu vzkaz po svých učednících: Jsi ten, který má přijít, nebo máme čekat jiného?“ Ježíš jim odpověděl: „Jděte, zvěstujte Janovi, co slyšíte a vidíte: Slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají, chudým se zvěstuje evangelium. A blaze tomu, kdo se nade mnou neuráží.“ Když Janovi učedníci odcházeli, začal Ježíš mluvit k zástupům o Janovi: „Na co jste se vyšli na poušť podívat? Na rákos, kterým kývá vítr? Nebo co jste vyšli zhlédnout? Člověka oblečeného do drahých šatů? Ti, kdo nosí drahé šaty, jsou v domech královských. Nebo proč jste vyšli? Vidět proroka? Ano, pravím vám, a víc než proroka. To je ten, o němž je psáno: ‚Hle, já posílám posla před tvou tváří, aby ti připravil cestu.‘ Amen, pravím vám, mezi těmi, kdo se narodili z ženy, nevystoupil nikdo větší než Jan Křtitel; avšak i ten nejmenší v království nebeském je větší nežli on.


Úkol na příští týden : Komu a jak udělám radost...

Možností je spousta. Můžeme například navštívit někoho nemocného nebo starého, poslat pohled někomu vzdálenému, pomoci mamince nebo tatínkovi, všim­nout si spolužáka, se kterým se nikdo nekamarádí, zastat se slabšího, říct pravdu, i když je to těžké. Každý den je fůra příležitostí k šíření radosti. Radost má tu zvlášt­nost, že čím víc ji rozdáváme, tím víc ji máme.

(Inspirace Adventem z KC Brno)


 

Autor fotografie:  Diana_Drubig Adobe stock


Sdílet na:

 
 

E-shop
navštivte náš e-shop

 

Vydavatelství IN s.r.o.
Horní náměstí 12, 466 01 Jablonec nad Nisou

objednávky:
tel.: 480 023 408-9, 775 598 604
mail: objednavky@in.cz

redakce:
Purkyňova 5, 772 00 Olomouc

tel.: 775 598 603
mail: redakce@in.cz