Předplatné časopisu
tel.: 480 023 408-9, 775 598 604
mail: objednavky@in.cz, info.in.cz

advent-2017-zby_i72.jpg
Advent a Vánoce

Advent: Připravenost

Začíná doba adventní.  Můžete si ji prožít spolu s námi.

Matouš 24,37-44

Až přijde Syn člověka, bude to jako za dnů Noeho: Jako tehdy před potopou hodovali a pili, ženili se a vdávaly až do dne, kdy Noe vešel do korábu, a nic nepoznali, až přišla potopa a zachvátila všecky – takový bude i příchod Syna člověka. Tehdy budou dva na poli, jeden bude přijat a druhý zanechán. Dvě budou mlít obilí, jedna bude přijata a druhá zanechána. Bděte tedy, protože nevíte, v který den váš Pán přijde. Uvažte přece: Kdyby hospodář věděl, v kterou noční dobu přijde zloděj, bděl by a zabránil by mu vloupat se do domu. Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete.

 

Úkol na příští týden

Snažte se objevit něco, za co můžeme Bohu poděkovat (příroda, udá­lost/zážitek, návštěva, rodina, zvládnutí úkolů, překonání těžkostí…). Vděčnost Bohu nám otevírá oči pro Boží přítomnost. Tento postoj „rozsvítí“ nás i naše okolí.

(Inspirace Adventem z KC Brno)


 

Autor fotografie:  Diana_Drubig Adobe stock


Sdílet na:

 
 

E-shop
navštivte náš e-shop

 

Vydavatelství IN s.r.o.
Horní náměstí 12, 466 01 Jablonec nad Nisou

objednávky:
tel.: 480 023 408-9, 775 598 604
mail: objednavky@in.cz

redakce:
Purkyňova 5, 772 00 Olomouc

tel.: 775 598 603
mail: redakce@in.cz