Předplatné časopisu
tel.: 480 023 408-9, 775 598 604
mail: objednavky@in.cz, info.in.cz

advent-4-lrh_i75.jpg
Advent a Vánoce

Advent: Důvěra v Boha

Dnes je poslední adventní den, ale zároveň i Štědrý den, plný těšení a očekávání . Zkusme ho prožít v radosti, s pokorou a velkou láskou.

Matouš 1,18-24

Narození Ježíše Krista se událo takto: Jeho matka Maria byla zasnoubena Josefovi, ale dříve než se sešli, shledalo se, že počala z Ducha svatého. Její muž Josef byl spravedlivý a nechtěl ji vystavit hanbě; proto se rozhodl propustit ji potají. Ale když pojal ten úmysl, hle, anděl Páně se mu zjevil ve snu a řekl: „Josefe, synu Davidův, neboj se přijmout Marii, svou manželku; neboť co v ní bylo počato, je z Ducha svatého. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů.“ To všechno se stalo, aby se splnilo, co řekl Hospodin ústy proroka: ‚Hle, panna počne a porodí syna a dají mu jméno Immanuel,‘ to jest přeloženo ‚Bůh s námi‘. Když se Josef probudil ze spánku, učinil, jak mu přikázal anděl Hospodinův, a přijal svou manželku k sobě.


Úkol na tento den (i další život): Kdy se budu setkávat s Bohem v modlitbě...

V dalších dnech si budeme připomínat, že Bůh je s námi. Aby se Spasitel mohl narodit, museli k tomu dát svůj souhlas Maria i Josef. Opustili své plány a přijali Boží plán – zcela Bohu důvěřo­vali. Čekal je velký úkol. Bůh má svůj úkol pro každého, i pro nás. Svůj život nejlépe prožijeme, když budeme vždyc­ky hledat jeho plán a jeho úkol pro nás a když se bude­me ptát, co očekává. Nejlépe to vyjádříme modlitbou: „Pane, chci to, co chceš ty.“ Pak se Ježíš narodí i v našem srdci .

 

(Inspirace Adventem z KC Brno)


 

Autor fotografie:  Diana_Drubig Adobe stock


Sdílet na:

 
 
 

Vydavatelství IN s.r.o.
Horní náměstí 12, 466 01 Jablonec nad Nisou

objednávky:
tel.: 480 023 408-9, 775 598 604
mail: objednavky@in.cz

redakce:
Purkyňova 5, 772 00 Olomouc

tel.: 775 598 603
mail: redakce@in.cz