Předplatné časopisu
tel.: 480 023 408-9, 775 598 604
mail: objednavky@in.cz, info.in.cz

bible-anglicky-tbo_i81.jpg

Kdo to ví, odpoví...

Ze školy znáš určitě spoustu různých testů a testíků. Tady máš jeden z náboženství. Zkus, a zjisti, co všechno (ne)víš!

1. Kde se vzalo slovo Kristus?

a) překladem hebrejského slova Mesiáš

b) delší verze pojmenování Bůh

c) z anglického slova vánoce

 

2. Co znamenala v kalendáři písmena AD?

a) všechno dobré

b) Léta Páně

c) Nový rok

3. Co znamená evangelium?

a) radostná zpráva

b) evangelická mše

c) andělská Eva

 

4. Která izraelská dívka, se stala královnou?

a) Rút

b) Ester

c) Judit

 

5. Proč Židé slaví Paschu?

a) aby se dobře najedli

b) na památku postavení chámu v Jeruzalémě

c) na památku, kdy Mojžíš vyvedl Izraelity z Egypta

 

6. Co je to Magnificat?

a) hebrejsky Marie

b) životopis  Panny Marie

c) Mariin chvalozpěv  Bohu

 

7. Jakým jazykem mluvil Ježíš?

a) řecky

b) hebrejsky

c) latinsky

 

8. V Bibli se píše o blahoslavených. To znamená …

a) že jsou slavní

b) že jsou šťastní

c) že mají dost peněz

 

9. Který je nestarší nalezený záznam evangelia?

a) řecký text Janova evangelia  z první poloviny 2. století

b) latinský opis evangelia z desátého stol.

c) aramejská sbírka Ježíšových výroků z 2. století

 

10. Čemu se říká modlitba Páně?

a) desateru

b) Otče náš

c) modlitbě v tichosti

 

11. Co je to Zeď nářků?

a) postranní zeď, která zbyla z jeruzalémského chrámu

b) jediná vzpomínka na Ježíšův pobyt v Jeruzalémě

c) zeď, za kterou nesmí žádný Žid, protože ji postavili muslimové

 

12. Jaký je největší křesťanský svátek v roce?

a) Neděle velikonoční (hod Boží velikonoční)

b) narození Ježíše (Hod Boží vánoční)

c) letnice (Seslání Ducha svatého)

 

Správné odpovědi: 1. a), 2. b), 3. a), 4. b), 5. c), 6. c),  7. b), 8. b), 9. a), 10. b), 11. a), 12. a)

(časopis IN!dívčí svět) 

 

Autor fotografie:  honorbound CC BY


Sdílet na:

 
 
 

Vydavatelství IN s.r.o.
Horní náměstí 12, 466 01 Jablonec nad Nisou

objednávky:
tel.: 480 023 408-9, 775 598 604
mail: objednavky@in.cz

redakce:
Purkyňova 5, 772 00 Olomouc

tel.: 775 598 603
mail: redakce@in.cz