Předplatné časopisu
tel.: 480 023 408-9, 775 598 604
mail: objednavky@in.cz, info.in.cz

temperamentni-holky-amq_i53.jpg

Znáš svůj temperament?

V prosincovém čísle časopisu IN! byl pohádkový test osobnosti. Zde přinášíme jeho doplnění, rozšíření (už v nepohádkovém duchu). :-) Možná zjistíte, že  ve všem co děláte, o sobě něco vypovídáte, a to můžete být potichu jak myšky:). Prostě svůj temperament člověk nezapře...

Počítej si svá ch, s, m a f, tedy zda se chováš jako cholerik, sangvinik, melancholik či flegmatik. Je možné, že u nějaké otázky Tě bude vystihovat více odpovědí, nevadí. Všechny si zapiš a započítej. Na konci sečti.

Temperamenty mohu poznat i podle

Oblékání

CH -  potřebuje dobré, praktické a reprezentativní šaty. Podle hesla: šaty dělaj člověka.
S - miluje marnivý a nápadný oděv. Dává přednost bláznivé módě.
M - volí tmavé látky. Nerad nosí křiklavé barvy a střihy. V kolektivu je taková „šedá nevýrazná myš”.
F - obléká se střízlivě, ale někdy působí neupraveně.

Podle pohledu

CH - má rozhodný pohled. Dívá se vypočítavě a kriticky, někdy tvrdě, až to nahání strach.
S - má žívý veselý, přátelský pohled, často působí zvědavě, nestále, někdy mazaně, šelmovsky.
M - hledí na svět vážně, laskavě, někdy smutně. Zvědavý není. Rád zavře oči a přemýšlí. Často je ponořený a obrácený do svého nitra. Má hluboký, pátravý, někdy žasnoucí pohled. Když ho někdo urazí, stává se jeho pohled zasmušilým nebo i hrozivým.
F - má dobrotivý, dobromyslný spokojený pohled. Často zavírá oči a usíná. Může být velmi zvědavý. Není to však překotná zvědavost sangvinika, ale pomalá zvědavost flegmatika.

Podle podání ruky

CH - tiskne ruku jistě, pevně a sebevědomě.
S - buď nemůže přestat s potřásáním ruky anebo podává ruku jen letmo. Často poklepává na rameno.
M - vkládá do stisku ruky celé své přesvědčení a lidskou hloubku. Chce tím hodně říct.
F - jeho pozdrav je klidný a ucitvý. Často však pozdravit zapomene.

Podle úsměvu

CH - směje se jedině tehdy, když už to stojí za to, ale pak je to srdečně a hloučně, ne včak dlouho.
S - najde si vždy příležitost k smíchu, někdy úplně nesmyslně. Směje se ve všech oktávách, laškuje, chcetá se, hlaholí a výská a ne a ne skončit.
M - směje se jen z rozumného důvodu, spíš tiše, do sebe. Usmívá se „pod vousy”. Je člověkem zdrženlivé vnitřní radosti.
F - směje se rád, nevtíravě. Často potřebuje větší dobu, než mu to dojde.

Podle volby filmů

CH - volí filmy, které může využít v praktickém životě, tedy filmy o kultuře, cestopisné, vědeckotechnické... Zábavné filmy ho nebaví.
S - vyhledává filmy senzační, zábavné, detektivky, kovbojky, filmy zamilované, slaďáky. Jde mu o zábavu a napětí. O vážné filmy nestojí.
M
– dává přednost sociálním, psychologickým, etickým a náboženským filmům. Zajímá ho tragika života. Přitahují ho hluboké problémy a ideály lidského života, hledá hrdinné postavy a životní vzory.
F - touží po příjemných zábavných a vzdělávacích filmech. Hledá zotavení a odpočinek. Vzrušení nemá rád.

Podle chování v čekárně

CH - tváří se sebejistě, rozhodně, silácky. Nedá na sobě nic znát, snaží se odvést myšlenky jinam – počítá, řeší křížovky...
S - je velmi rozrušen. Začně povídat, aby nemusel myslet na to, co ho čeká a aby skryl svůj zmatek. Nervózně přešlapuje z nohy na nohu.
M - nasadí ztrápený obličej a zahalí se do odevzdaného mlčení. Čte si, aby využil čas.
F - nijak zvášť se nevzrušuje. Pomáhá mu jeho klidná povaha. Může se stát, že zdánlivě bezstarostně usne.

V plném dopravním prostředku

CH - cpe se dopředu ke dvěřím. Je sebejisný, pánovitý, ale taktní.Mluví, jen když je to nutné … chce, aby napřed druzí oslovili jeho.
S - využívá k zábavě každou příležitost. Snadno se dokáže bavit s úplně cizími lidmi. Rychle se s každým spřátelí. Někdy baví celý vůz.
M - snaží se dostat do kouta, aby mohl být sám. S neznámými lidmi nemluví, protože se stydí. Je však zdvořilý a pozorný.
F - přemítá, jak by si oddech a soustředí se na to, co ho čeká. Může být velmi příjemným nevtíravým společníkem, pokud nespí.

Při vstávání

CH - probere se okamžitě, podívá se na hodinky, vyskočí z postele a bleskově se oblékne. Zbytečně se nezdržuje.
S - z postele vyskočí bez uvažování hlava nehlava... anebo se nedokáže vůbec rozloučit s polštářem
M - vstává těžce. Každý den je pro něj břemenem zodpovědnosti. Přesto neotálí a včas odchází do práce.
F - trvá mu hodně dlouho, než se dostane z postele a ještě déle, než se oblékne a upraví. Někdy ho musíme z postele vyhodit.

Při uléhání ke spánku

CH - vypočítá si hodiny nutné pro spánek, nastaví si budík, bez průtahů se svlékne, vleze do postele a nechce být víc rušen.
S - pořád někde straší, má stále co dělat, čte, nemyslí na zítřek, když konečně skočí do postele, spí neklidně, často mění svou polohu.
M - jde spát zamyšleně, vážně, svékání a uléhání je téměř obřadné. Někdy si povzdechne, přemýšlí. Občas začíná filosofovat.
F - považuje spaní za jednu z nejpříjemnějších činností. Přesto mu svlékání trvá dlouho. Někdy si lehne na postel nesvečený a spí nehnutě až do rána.

Na cestě do školy

CH - přichází přesně na minutu. Jeho chůze je rozhodná, pevná.
S - přichází nevypočitatelně. Cestou ho zaujme spousta věcí – výlohy, přátelé...
M - jde tiše, soustředěně s vědomím povinnosti. Přichází vždy včas.
F - nechá na sebe čekat. Někdy ještě leží v posteli v době, kdy už by měl být téměř ve škole.

Když něco dopadá špatně

CH - zuří, ale ne dlouho. Moudrost a střízlivost zvítězí brzy nad rozčílením. Nevychovaný cholerik může však natropit velkou škodu.
S - je úplně vyveden z míry. Křičí, pláče, rozbíjí věci. Když jeho hněv opadne, stane se z něho hromádka neštěstí a začně fňukat.
M - zesmutní a zklamaně se stáhne zpět. Zklamání jej ničí. Velmi těžce se s ním vypořádává.
F - se vším se vyrovnává nejsnadněji. Nijak zvlášť se nevzrušuje. A když se někdy rozčílí, pak brzy zvítězí opět jeho dobrosrdečnost a klid.

Při modlitbě

CH - modlí se sebejistě a hrdě, s konkrétním úmyslem. Jeho modlitba je logická a střízlivá.
S - působí roztržitě a lehkomyslně. V modlitbě smíchá všechno dohromady. Chvály, díky a prosby se rychle střídají. Úmysl má ale dobrý, s Bohem chce vycházet stejně dobře jako s lidmi. Ve srovnání s modlitbou cholerika je jeho modlitba volným povídáním.
M - má v srdce touhu po opravdovém setkání s Bohem. Hovoří o všem, co jej naplňuje. Před Bohem se cítí jako hříšník, jako „marnotratný syn”. Proto u něj převládá prosebná modlitba, často vroucí prosba za druhé.
F - nejvíce ho tíží, že ho lidé nedoceňují a odsouvají. O tomto problému s Bohem hovoří. Modlí se o trpělivost, vytrvalost, o energii a sílu. Má rád klidnou a rozjímavou modlitbu. Vroucí, vášnivá modlitba mu není blízká.

Při zpovědi

CH - připraví se dobře a důkladně, vstoupí rychle do zpovědnice, bez váhání a jasně vyzná své hříchy, s jistotou odchází.
S - je vždy velmi rozčilený, nemůže soustředit své myšlenky, mluví nervózně, pomíchá všechno dohromady, na pokání zapomene a zase rychle mizí.
M - přichází hluboce soustředěn a připraven. Je zarmoucen svými špatnými skutky, je vděčný za každé povzbudivé slovo, cítí potom velké ulehčení. Pokání vykoná poctivě a zodpovědně.
F - dává si na čas, pak je však poctivý a důkladný. Není ani zvlášť rozčilený ani povrchní. Pokání vykoná opravdově.

Podle představ o nebi

CH - očekává „účast na Boží slávě”. Nebe je podle něj místem nejvyšší vznešenosti a velikosti.
S - očekává radost a blaženost. Jeho představa spočívá ve fascinující nádheře a slávě Boží.
M - očekává naprosté překonání viny. Dokonalé oslavení a sjednocení s Bohem. Očekává plnost lásky, milost a svatost.
F - očekává vykoupení z ochromujícího shonu a neklidu tohoto světa. Pak bude konec námahy a bojů. Věčný pokoj, klid, skrytost a jistota v Bohu jsou jeho představou nebe.

 

Hodnocení

Spočítej odpovědi, možná ti bude ve všech skupinách (s, ch, m, f) vycházet stejný počet, to znamená, že jsi vyrovnaná a všechny temperamenty se u tebe projevují ve stejné míře. Nikdo není čistý melancholik, cholerik, sangvinik či flegmatik, často se temperamenty vzájemně doplňují a kombinují.

Cholerik

Projevuje se jako sedmihlavá saň i statečná bojovnice.

+ bystrý, věcný, energický, cílevědomý, houževnatý, střízlivý, sebejistý, je vůdčí

vypočítavý, chladný, tvrdý, neosobní, manipulátor, panovačný, domýšlivý, prosazuje sám sebe

Sangvinik

Může být trochu jako rozmarná princeznička i zábavný šašek.

+ živý, bystrý, vnímavý, svěží, společenský, plný nápadů, přátelský, přizpůsobivý

povrchní, má slabou vůli, nestálý, roztěkaný, náladový, samolibý, ztřeštěný, chybí mu sebeovládání

Melancholik

Chová se jako zranitelná víla i přemýšlivá vědma.

+ přemýšlivý, tichý a houževnatý, vytrvalý, vnímavý a citově hluboký, spolehlivý, věrný

příliš uzavřený do sebe, těžko odpouští, nerozhodný, nedůvěřivý, nesmělý, bojí se ztrapnění, pesimistický a kritický

Flegmatik

Jako hloupý Honza i věrná „Éliška” se nedá nalákat na povrchní pozlátko a vytrvale čeká.

+ klidný, vytrvalý, spolehlivý, stálý, má pochopení pro druhé, věrný, připravený pomoci, společenský (často však druhými srážen a zklamáván)

pomalý, těžkopádný, neumí se prosadit, má sklon k lenivosti a pozdním příchodům, bývá podceňovánPodle knihy Znáš sám sebe? (hodnocení typů - časopis IN!dívčí svět - prosinec 2009)
Vydalo Schönstattské hnutí
 

 

Autor fotografie:  Zbyněk Pavienský


Sdílet na:

 
 
 

Vydavatelství IN s.r.o.
Horní náměstí 12, 466 01 Jablonec nad Nisou

objednávky:
tel.: 480 023 408-9, 775 598 604
mail: objednavky@in.cz

redakce:
Purkyňova 5, 772 00 Olomouc

tel.: 775 598 603
mail: redakce@in.cz