Předplatné časopisu
tel.: 480 023 408-9, 775 598 604
mail: objednavky@in.cz, info.in.cz

kamaradi-voj_i99.jpeg

Týden modliteb za mládež

Ve všech diecézích probíhá tento týden jako Týden modliteb za mládež. K modlitbám se můžeš připojit i ty. A v sobotu si nezapomeň naladit tv Noe. Klikni a dozvíš se víc:)...

Modlitba za mládež

Pane Ježíši Kriste,

sjednoceni se všemi, kteří se tento týden modlí za mládež celého světa, Tě vroucně prosíme: chraň mladé lidi před otroctvím hříchu a dávej jim sílu a vytrvalost ve všech životních zkouškách.

Naplňuj srdce všech mladých Tvou láskou, aby objevili cestu, na kterou je zveš, a věrně po ní šli.

Mladým věřícím dej odvahu čerpat z pokladů Tvé církve a posiluj je svým Svatým Duchem, aby byli solí země a světlem světa, a tak se stávali pravdivými svědky Krista všem lidem. O to vše prosíme na přímluvu Tvé milované matky Marie. 

Zdrávas Maria…

 

Sobota 4. dubna 2020 – Diecézka jinak, tentokrát na tv Noe!

17:00 Studio VSTAŇ!

Interaktivní pořad nejen pro mladé chce být alespoň malou náhradou za zrušená diecézní setkání mládeže.

Moderátoři: Jitka Tesařová, pracovnice DCM Brno a P. Kamil Strak, ředitel Sekce pro mládež při ČBK


18:00 Mše svatá z kaple Telepace v Ostravě

S účastí zástupců Sekce pro mládež při ČBK


 

 

 

Autor fotografie:  Scott Griessel Adobe Stock


Sdílet na:

 
 
 

Vydavatelství IN s.r.o.
Horní náměstí 12, 466 01 Jablonec nad Nisou

objednávky:
tel.: 480 023 408-9, 775 598 604
mail: objednavky@in.cz

redakce:
Purkyňova 5, 772 00 Olomouc

tel.: 775 598 603
mail: redakce@in.cz