Předplatné časopisu
tel.: 480 023 408-9, 775 598 604
mail: objednavky@in.cz, info.in.cz

schody-do-nebe-glo_i81.jpeg
K zamyšlení

Kdo je kdo v nebi

Svatí nejsou jen sentimentální sochy v barokních kostelech. Jsou to lidé, kteří žili tak dobře, že se od nich máme co učit, a kteří už došli do cíle – do nebe. To přináší spoustu výhod, třeba možnost neustále se za nás pozemšťany přimlouvat :) . Co všechno o našich přátelích v nebi víš?

1. Kterým apoštolům se říkalo „Synové hromu“?

a) Šimonovi (Petrovi) a Ondřejovi

b) Filipovi a Bartolomějovi

c) Janu a Jakubovi

d) Jidášovi a Judovi Tadeášovi


 

2. Která světice údajně nalezla pozůstatky kříže, na kterém zemřel Kristus?

a) Helena

b) Marie Magdaléna

c) Monika

d) Markéta Skotská


 

3. Co spolu měli společného svatá Klára a svatý František, pilíře františkánské spirituality?

a) byli příbuzní

b) pocházeli ze stejného města

c) František byl zaměstnancem Klářina otce

d) chodili spolu do školy


 

4. Kdo z následujících světců založil kongregaci salesiánů?

a) Dominik Savio

b) František Saleský

c) Don Bosco

d) Filip Neri


 

5. Skrze koho se rozšířila úcta k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu?

a) Markéta Marie Alacoque

b) Faustyna Kowalská

c) Jan Pavel II.

d) Bernadeta Soubirous


 

6. Kde zemřela svatá Terezie Benedikta od Kříže (Edita Steinová)?

a) ve své klášterní cele

b) v domě svých rodičů při bombardování

c) v koncentračním táboře

d) v kapli, kde byla pokřtěna


 

7. Kdo je autorem výroku: „Soudíme-li lidi, nemáme čas je milovat“?

a) Terezie z Lisieux

n) Matka Tereza

c) Jan Pavel II.

d) Jan XXIII.


 

8. Kolik papežů bylo v historii prohlášeno za svaté nebo blahoslavené (z celkových 267)?

a) méně než 10

b) okolo 20

c) okolo 40

d) více než 80


 

9. Který nebo která z následujících svatých neměl/neměla stigmata (Kristovy rány na svém těle)?

a) svatý František

b) otec Pio

c) Marie Magdaléna

d) svatá Rita


 

10 Spojte světce a města, ke kterým se vážou:

a) Filip Neri

b) František

c) Matka Tereza

d) Rita

e) Faustyna Kowalská

f) Pio

g) Don Bosco

město: Krakow, Pietrelcina, Řím, Turín, Assisi, Kalkata,, Cascia.

 

 

Správné odpovědi

1)c, 2) a, 3) b, 4) c, 5) a, 6) c, 7) b, 8) d, 9) c, 10) a) Řím, b) Assisi, c) Kalkata, d) Cascia, e) Krakow, f) Pietrelcina, g) Turín (V této otázce: všechno správně – 2 body, 1–2 chyby – 1 bod, více než 2 chyby – 0 bodů; ostatní otázky po bodu za správnou odpověď)

 

11 – 9 bodů:

Výborný výsledek: :) Ve světě svatých se dobře vyznáš, držíme palce, ať podle jejich příkladu dokážeš prožívat svoje každodenní radosti i starosti.

8 – 6 bodů:

Máš prostor prostředí svatých poznávat ještě hlouběji, dobrý základ je ale položen :).

5 a méně bodů:

Některými odpověďmi sis asi nebyla moc jistá, ale nezoufej – na vzdělávání a učení přece máme celý život :).

Marta  (časopis IN!dívčí svět)

Článek vznikl pro potřebu IN! a je chráněn autorskými právy. Lze jej uveřejnit jen se souhlasem redakce.

 


 

Autor fotografie:  rolffimages Adobe Stock


Sdílet na:

 
 
 

Vydavatelství IN s.r.o.
Horní náměstí 12, 466 01 Jablonec nad Nisou

objednávky:
tel.: 480 023 408-9, 775 598 604
mail: objednavky@in.cz

redakce:
Purkyňova 5, 772 00 Olomouc

tel.: 775 598 603
mail: redakce@in.cz