Předplatné časopisu
tel.: 480 023 408-9, 775 598 604
mail: objednavky@in.cz, info.in.cz

in-v-nemcine-pro-sv-otce-myd.jpg

IN! bude vycházet pouze německy!

Nelekejte se! To je jen ukázka přeložené stránky z IN! pro Svatého otce. Řekli jsme si, že mu jich pár pošleme. Papež totiž říkal mladým, že mají nést do světa víru moderním způsobem. Myslely jsme si, že by mu tím pádem mohl IN! udělat radost.

Přeci se spolu s vámi už pár let snažíme, aby křesťanství bylo zase in! Naše zpravodajka donesla krásně svázanou složku IN!ů na papežskou nunciaturu v Praze s nasazením vlastního života :). Nakonec přeci jen překonala železné zátarasy a nedůvěru bodyguardů a předala úhlednou složku tomu pravému úředníkovi.

Myslíte, že nám Benedikt XVI. odepíše?  Holky redaktorky.

 

Co řekl papež mladým ve Staré Boleslavi – výňatky

Vaše mládí ať je obdobím, kdy budete zodpovědně formovat svou budoucnost.

Ve vašem věku se totiž činí první velká rozhodnutí, schopná nasměrovat život k dobru nebo ke zlu.

Bohužel je nemálo vašich vrstevníků, kteří se nechají uchvátit klamnými vidinami umělých rájů, aby se pak ocitli ve smutné osamělosti.

Je ale naopak i mnoho chlapců a dívek, kteří chtějí proměnit, jak řekl váš zástupce, nauku v činy, aby svému životu dali plný smysl. Chci vám všem nabídnout zkušenost svatého Augustina, který řekl, že srdce každé osoby je neklidné, dokud nenajde to, co skutečně hledá-Boha.

A když se srdce mladého člověka otevře Božím plánům, není už nikterak namáhavé rozpoznat a následovat jeho hlas. Pán skutečně každého volá jménem a každému chce svěřit zvláštní poslání v církvi a ve společnosti.

…jste nadějí církve! Ona očekává, že se stanete posly naděje…

Papež vás žádá, abyste svou víru žili s radostí a nadšením; abyste rostli v jednotě mezi sebou a s Kristem; abyste se modlili a byli vytrvalí v přijímání svátostí, zvláště Eucharistie a svátosti smíření; abyste pečovali o svou křesťanskou formaci a byli poslušní nauky vašich pastýřů.

Na této pouti ať vás doprovází svatý Václav svým příkladem a svou přímluvou a ať vás stále ochraňuje Panna Maria, Matka Ježíše a nás všech.

Autor fotografie:  Helena Filcíková


Sdílet na:

 
 
 

Vydavatelství IN s.r.o.
Horní náměstí 12, 466 01 Jablonec nad Nisou

objednávky:
tel.: 480 023 408-9, 775 598 604
mail: objednavky@in.cz

redakce:
Purkyňova 5, 772 00 Olomouc

tel.: 775 598 603
mail: redakce@in.cz