Předplatné časopisu
tel.: 480 023 408-9, 775 598 604
mail: objednavky@in.cz, info.in.cz

papez-frantisek-yts_i73.jpg
K zamyšlení

Papež František má výročí

Dnes je to právě 5 let, kdy byl 13.3. 2013 zvolen papežem a přijal jméno František.

Papež František

Původním jménem Jorge Mario Bergoglio se narodil 17. prosince 1936 v Buenos Aires jako nejstarší z pěti dětí.

Po maturitě na chemické průmyslovce pracoval nějaký čas jako dělník. Ve 21 letech vážně onemocněl a dostal se do bezprostředního nebezpečí smrti. Kvůli infekčnímu onemocnění mu pak byla odebrána část plíce.

Následně se rozhodl pro kněžství. V roce 1958 vstoupil do Tovaryšstva Ježíšova (jezuité). V letech 1964 až 1966 vyučoval literaturu a psychologii. 13.prosince 1969 byl vysvěcen na kněze. V letech 1970-1971 absolvoval další řádovou formaci ve Španělsku. Pak se sám stal formátorem řádového dorostu (novicmistrem), vyučoval na teologické fakultě, a byl rektorem semináře. 31. července 1973 byl zvolen provinciálem argentinských jezuitů a tuto funkci vykonával po šest let.

V situaci velkých ekonomických existenčních rozdílů byl aktivní v pomoci chudým a podporoval iniciativy, které s chudými pracovaly. Byl tak někdy (neprávem) označován i  za „marxistu“. On ale zdůrazňoval, že „Bůh, ač byl bohatý, se stal pro nás chudým a primárně mezi chudými působil a my křesťané máme být jeho následovníky…“

V době kruté vojenské diktatury v Argentině (1976-1983), kdy například beze stopy zmizelo 30 000 lidí, Bergoglio skrytě pomáhal mnoha pronásledovaným a „dostal za hranice mnoho pronásledovaných i za cenu vlastního života. Díky jeho pomoci ve mně nezůstla ani jedna pochybnost, když jsem se sebe sama ptávala, na čí straně je Stvořitel“ (Alice Olivierová).

V letech 1980 až 1986 byl rektorem semináře a filozofické i teologické fakulty i farářem. V roce 1986 pobýval v Německu. V roce 1992 jej papež Jan Pavel II. jmenoval pomocným biskupem v Buenos Aires.  3. června 1997 byl jmenován arcibiskupem v Buenos Aires. (podle www.vira.cz)

 

Autor fotografie:  706341 pixabay.com


Sdílet na:

 
 

E-shop
navštivte náš e-shop

 

Vydavatelství IN s.r.o.
Horní náměstí 12, 466 01 Jablonec nad Nisou

objednávky:
tel.: 480 023 408-9, 775 598 604
mail: objednavky@in.cz

redakce:
Purkyňova 5, 772 00 Olomouc

tel.: 775 598 603
mail: redakce@in.cz