Předplatné časopisu
tel.: 480 023 408-9, 775 598 604
mail: objednavky@in.cz, info.in.cz

Citáty

Dnes je: 11.12.2018

2010  2011  2012  2013  2014

Úterý, 11.12.2018
Ovládej vášeň. Neposlouchá-li, poroučí.
Horatius
Pondělí, 10.12.2018
Kdo nic nedělá, nic nepokazí - ale také toho asi v životě moc nedokáže.
Vojtěch Kodet
Pátek, 7.12.2018
Smysl života je naplněn tam, kde je láska.
D. Bonhoeffer
Pátek, 7.12.2018
Nechtěj být navrchu, ale snaž se být ve středu, aby nikdo k tobě neměl daleko.
J. Doubrava
Čtvrtek, 6.12.2018
Kdo v životě hledá jen sebe, může se brzy ztratit.
neznámý autor
Středa, 5.12.2018
Raději srdce beze slov než slova bez srdce.
africké přísloví
Úterý, 4.12.2018
Největšími suverény bývají hlupáci.
neznámý autor
Pondělí, 3.12.2018
Úsměv je náš hlavní skutek lásky.
neznámý autor
Pátek, 30.11.2018
Zkroušeným a pokorným srdcem, Bože nepohrdneš.
Žalm 51
Čtvrtek, 29.11.2018
Příroda ví, že potřebuje někdy odpočívat, člověk se to musí učit.
Vojtěch Kodet
Středa, 28.11.2018
Nejmocnější je ten, kdo přemůže sám sebe.
neznámý autor
Úterý, 27.11.2018
Při modlitbě nespěchejme...
Benedikt XVI.
Pondělí, 26.11.2018
Ber všecko v dobrém! Kdo opravdu miluje, ten se tak lehce neurazí.
Sv. Vincenc de Paul
Pátek, 23.11.2018
Byla by škoda vnímat své nejbližší jen jako součást vybavení domácnosti...
Vojtěch Kodet
Čtvrtek, 22.11.2018
Věř tomu, kdo tě nezklame, a nezklam toho, kdo ti věří.
Josef Doubrava
Středa, 21.11.2018
Smích není špatný začátek přátelství, a je jeho nejlepším koncem.
O. Wilde
Úterý, 20.11.2018
Všude tam, kde je člověk, je místo pro dobrý čin.
Seneca
Pondělí, 19.11.2018
Když se zapne první knoflík špatně, pak je celé zapínání špatné.
Goethe
Pátek, 16.11.2018
P. Bůh má rád, když ho obtěžujeme.
Jan Vianney
Čtvrtek, 15.11.2018
Ze země ke hvězdám nevede vyšlapaná cesta.
Cicero
Středa, 14.11.2018
Zdraví je dobro, o němž nevíme, dokud ho neztratíme.
latinské přísloví
Úterý, 13.11.2018
Duté hlavy nepotopíš.
neznámý autor
Pondělí, 12.11.2018
Teplý úsměv hřeje celou zimu:).
neznámý autor
Pátek, 9.11.2018
Hospodine, zkoumáš mě a znáš mě.
Žalm 139
Čtvrtek, 8.11.2018
Úsměv je nejkratší vzdálenost mezi lidmi.
neznámý autor
Středa, 7.11.2018
Láska je prsten a prsten nemá konce.
neznámý autor
Úterý, 6.11.2018
Cíl musí člověk znát dřív než dráhu.
Jean Paul
Pondělí, 5.11.2018
Bůh ti dává obličej, smát se musíš sám.
irské přísloví
Sobota, 3.11.2018
Modli se k Bohu, ale vesluj statečně dál, tak jistě připluješ ke břehu.
ruské přísloví
Pátek, 2.11.2018
Kdo všechno pochopí, všechno odpustí.
sv. Tomáš Akvinský
Čtvrtek, 1.11.2018
Svatost není pouhý luxus pro několik vyvolenců, nýbrž je to prostá povinnost pro tebe i pro mne.
Matka Tereza
Středa, 31.10.2018
Srdce bez lásky je jako zahrada bez květin.
španělské přísloví
Úterý, 30.10.2018
Lépe je dostat kamínek z lásky, než-li briliant z povinnnosti.
neznámý autor
Pondělí, 29.10.2018
Ale kdo mě poslouchá, v bezpečí bude bydlet a žít klidně, beze strachu z něčeho zlého.
Přísloví 1,33
Pátek, 26.10.2018
Kdyby se lidé více poslouchali, míň by mluvili:)...
neznámý autor
Čtvrtek, 25.10.2018
Dobré slovo je také čin!
Turgeněv
Středa, 24.10.2018
Takt je inteligence srdce.
anglické přísloví
Úterý, 23.10.2018
Nemůžeš vždy ovládat vítr, ale můžeš ovládat své plachty...
neznámý autor
Pondělí, 22.10.2018
Loď v přístavu je v bezpečí, ale proto se lodě nestaví.
William Shedd
Pátek, 19.10.2018
Dřív rozbiješ atom než pomluvu.
neznámý autor
Čtvrtek, 18.10.2018
Kluci jsou pro mě vzduch, ale bez vzduchu se nedá žít:)...
neznámý autor
Středa, 17.10.2018
Přátelství je obrovský dar!
neznámý autor
Úterý, 16.10.2018
Nevíš, jak těžké je břemeno, které neneseš.
africké přísloví
Pondělí, 15.10.2018
Lítost nad včerejškem a strach ze zítřka nás okrádají o chvíle dneška.
neznámý autor
Pátek, 12.10.2018
Pomáhá-li jeden druhému, jsou silní oba.
německé přísloví
Čtvrtek, 11.10.2018
Krásu nelze vždycky zkonzumovat. Někdy stačí se zastavit a chvíli žasnout.
Vojtěch Kodet
Středa, 10.10.2018
Věc poctivá ze soudce strach mít nebude.
Syrus
Úterý, 9.10.2018
Odvaha - poloviční záchrana.
ruské přísloví
Pondělí, 8.10.2018
Dodržet dané slovo - to je tmel každého dobrého vztahu.
J. A. Timmons
Pátek, 5.10.2018
Přetrženého provázku nesvážeš bez uzlíku.
ruské přísloví
Čtvrtek, 4.10.2018
Nedívej se na džbán, ale co je v něm.
židovské přísloví
Středa, 3.10.2018
Lepší je jídlo ze zeleniny a k tomu láska, než z vykrmeného býka a s tím nenávist.
Přísloví 15,17
Úterý, 2.10.2018
Více a častěji urážíme druhého řečmi než činy.
J. Paul
Pondělí, 1.10.2018
Láska nespočívá v tom, že se díváme jeden na druhého, ale v tom, že se díváme stejným směrem.
Saint - Exupery
Pátek, 28.9.2018
Kdo miluje, říká více Ty, a méně Já.
Josef Doubrava
Čtvrtek, 27.9.2018
Někdo má to štěstí, že má schopnost být přítelem.
J. Werich
Středa, 26.9.2018
Skutečné hrdinství není záležitost okamžiku, ale statečného žití uprostřed všednodennosti.
Vojtěch Kodet
Úterý, 25.9.2018
Ten, který tě učinil, ví i to, co s tebou chce učinit.
sv. Augustin
Pondělí, 24.9.2018
Opravdová láska je vynalézavá a dokáže pomoci i jakkoli skryté bídě.
neznámý autor
Pátek, 21.9.2018
Tys mé útočistě, zahrneš mě radostí ze záchrany.
Žalm 32
Čtvrtek, 20.9.2018
Všechno, co není věčné, je na věčnosti bezcenné.
C. S. Lewis
Středa, 19.9.2018
Jedno procento pomoci je víc než sto procent soucitu.
P. Bosmans
Úterý, 18.9.2018
Když člověk ponižuje, pak jenom proto, že je sám nízký.
Saint - Exupery
Pondělí, 17.9.2018
Čím více se sladí, tím hůře se vstává od stolu.
lužické přísloví
Pátek, 14.9.2018
Hospodin zástupů, on je král slávy!
Žalm 24
Čtvrtek, 13.9.2018
Štěstí je mozaika složená z nepatrných malých radostí.
André Maurois
Středa, 12.9.2018
Maria je tou nejněžnější matkou lidského pokolení, je to útočiště hříšníků.
sv. Alfons z Liguori
Úterý, 11.9.2018
Jsi pánem nevyřčených slov, ale otrokem těch, která jsi jednou vyslovil.
anglické přísloví
Pondělí, 10.9.2018
Co jde od srdce, pronikne až k srdci.
Don Sibet
Neděle, 9.9.2018
O svá přátelství člověk musí neustále pečovat.
James Boswell
Pátek, 7.9.2018
Čím blíže je kdo Bohu, tím více je člověkem...
Vojtěch Kodet
Čtvrtek, 6.9.2018
Udělej pro své tělo něco dobrého, aby duše měla chuť v něm přebývat.
sv. Terezie z Avily
Středa, 5.9.2018
Devět desetin moudrosti - je být moudrý včas!
A, Einstein
Úterý, 4.9.2018
Náporu smíchu nic neodolá:)...
Mark Twain
Pondělí, 3.9.2018
První kroky - vždy nejtěžší.
R. D. Thákur
Pátek, 31.8.2018
Chválu vzdávám Hospodinu celým svým srdcem!
Žalm 111
Čtvrtek, 30.8.2018
Každý člověk se stává hezčím, když má radost.
W. Vegelweide
Středa, 29.8.2018
Zapamatujte si, že každý den je tím nejlepším dnem v roce.
R. W. Emerson
Úterý, 28.8.2018
Chovej se ke svým rodičům tak, jak chceš, aby se tvé děti chovaly k tobě.
Sokratés
Pondělí, 27.8.2018
Každý vidí jak vypadáš, ale jen málokdo ctí, kdo jsi.
anonym
Pátek, 24.8.2018
Dejme Bohu všechno, a budeme překvapeni, co všechno od něho dostaneme.
neznámý autor
Čtvrtek, 23.8.2018
Žít znamená měnit se. Být dokonalý znamená projít mnoha a častými změnami.
J. H. Newman
Středa, 22.8.2018
Pravda o sobě samém je těžko stravitelná. Proto lidé v té této věci drží tak přísnou dietu.
A, Einstein
Úterý, 21.8.2018
Číst Písmo svaté znamená jít si pro radu k Ježíši Kristu.
sv.František z Assisi
Pondělí, 20.8.2018
Je snadné být statečný z bezpečné vzdálenosti.
Ezop
Pátek, 17.8.2018
Všechny bytosti, ať mluví či mlčí, zvěstují tebe.
Řehoř Naziánský
Čtvrtek, 16.8.2018
Pravda má jednu velikou výhodu - člověk si nemusí pamatovat, co řekl:).
Antifon
Středa, 15.8.2018
Královna stojí po tvé pravici ve zlatém rouchu.
Žalm 45
Úterý, 14.8.2018
Zkus se dnes na někoho s láskou podívat a uvidíš, jak se promění.
neznámý autor
Pondělí, 13.8.2018
Velký Duchu, uchraň mě toho, abych nějakého člověka soudil dřív, než jsem ušel jednu míli v jeho mok
modlitba siouxského indiána
Pátek, 10.8.2018
Chci tě vyvyšovat, Bože můj a Králi.
Žalm 145
Čtvrtek, 9.8.2018
Být přítomen je víc, než někde být.
M. Forbes
Středa, 8.8.2018
Nevědět je špatné. Nechtít vědět je horší.
západoafrické přísloví
Úterý, 7.8.2018
Ať jíte, ať pijete nebo cokoli jiného děláte, všechno dělejte k Boží oslavě.
1 Kor.10,31
Pondělí, 6.8.2018
Kdo odsuzuje bližního, může se mýlit. Kdo mu odpustí, nemýlí se.
K. H. Waggerl
Pátek, 3.8.2018
Celým svým srdcem Ti vzdávám chválu!
Žalm 138
Čtvrtek, 2.8.2018
Jen ten, kdo skutečně vážně uvažoval o tom jak těžký je kříž, dokáže pochopit kolik váží hřích.
Anselm z Canterbury
Středa, 1.8.2018
Když nám někdo leze na nervy, nemůže za to on, ale naše nervy.
J. Kratka
Úterý, 31.7.2018
Láska je vše co potřebujeme, abychom zlepšili tento svět.
Isadora Duncanová
Pondělí, 30.7.2018
Jaký rozum, taková řeč:)...
přísloví
Pátek, 27.7.2018
Celé stvoření vypovídá o kráse a dobrotě Boha těm, kdo krásu a dobro mají v sobě.
Vojtěch Kodet
Čtvrtek, 26.7.2018
Naslouchej zvukům ticha.
Paul Simon
Středa, 25.7.2018
Raduj se z maličkostí, protože se možná jednoho dne ohlédneš a zjistíš, že to nebyly maličkosti.
Antonio Smith
Pondělí, 23.7.2018
Láska hory přenáší, ale s blbostí ani nehne:)!
Jiří Žáček
Pátek, 20.7.2018
Bůh se vznáší za jásotu, Hospodin vystupuje za hlaholu trub.
Žalm 47
Čtvrtek, 19.7.2018
Jestli znáš hlavní směr cesty, stačí, máš-li dost světla pro následující krok.
R. Schmitz
Středa, 18.7.2018
Je lépe se opotřebovat než zrezivět...
Diderot
Úterý, 17.7.2018
V celém vesmíru je jediný kout, který si můžete s jistotou stále vylepšovat - vaše vlastní já.
A. Huxley
Pondělí, 16.7.2018
To, jak žijeme nyní, nás může stát celou budoucnost.
neznámý autor
Pátek, 13.7.2018
Věřím, že ve všem, co žije, zanechal Bůh stopu své lásky.
Phil Bosmans
Čtvrtek, 12.7.2018
Nejkrásnější na světě nejsou věci, ale chvíle, okamžiky, vteřiny.
Karel Čapek
Středa, 11.7.2018
Až ti bude v životě nejhůř, otoč se ke slunci a všechny stíny padnou za tebe.
J. Lennon
Úterý, 10.7.2018
Nemůžeš vždy ovládat vítr, ale můžeš ovládat své plachty:).
neznámý autor
Pondělí, 9.7.2018
Lásku a kašel neutajíš:)!
gruzinské přísloví
Sobota, 7.7.2018
Jeruzaléme, oslavuj Hospodina.
Žalm 147
Čtvrtek, 5.7.2018
Svatost není pouhý luxus pro několik vyvolenců, nýbrž je to prostá povinnost pro tebe i pro mne.
Matka Tereza
Středa, 4.7.2018
Krása tkví v oku pozorovatele.
neznámý autor
Úterý, 3.7.2018
Přítel je ten, kdo o vás ví všechno a má vás pořád stejně rád.
neznámý autor
Pondělí, 2.7.2018
Prázdniny jsou odvozeny od slova prázdno - někdo má prázdniny celý život:)...
neznámý autor
Pátek, 29.6.2018
Láska je jediné bohatství, které se zvětšuje tím, že se rozděluje.
neznámý autor
Čtvrtek, 28.6.2018
Celý svět je plný zázraků, na které jsme si však tak zvykli, že je nazýváme všedními věcmi.
H. Ch. Andersen
Středa, 27.6.2018
Nedívej se na džbán, ale co je v něm.
židovské přísloví
Úterý, 26.6.2018
Kdo si v životě zapomněl hrát a dělat legraci, ten už neumí ani žít.
Vojtěch Kodet
Pondělí, 25.6.2018
Závist má vlastní mučidla.
srbské přísloví
Pátek, 22.6.2018
Ale především si v srdci uchovejte pokoj, neboť ten převyšuje všechny poklady.
z dopisů sv. Markéty Marie Alacoque
Čtvrtek, 21.6.2018
Tak dlouho říkal hop, až mu přeskočilo:)...
neznámý autor
Středa, 20.6.2018
Opravdové přátelství je jako svatojánská muška - svítí tím víc, čím víc je kolem tma.
neznámý autor
Úterý, 19.6.2018
Tajemství spokojenosti je v uvědomění si, že život je dar, nikoliv naše právo.
neznámý autor
Pondělí, 18.6.2018
Vidět neznamená ještě dívat se, zaslechnout neznamená ještě slyšet.
anonym
Pátek, 15.6.2018
Nebe i země jsou plny tvé slávy.
Žalm 148
Čtvrtek, 14.6.2018
Věk vždy nejde ruku v ruce s moudrostí. Věk občas přichází sám:).
neznámý autor
Středa, 13.6.2018
Zdraví je dobro, o němž nevíme, dokud ho neztratíme.
latinské přísloví
Úterý, 12.6.2018
Když jsem byl malý, byl jsem namyšlený, ale teď už nemám chybu:))...
anonym
Pondělí, 11.6.2018
Úsměv sluší každému.
neznámý autor
Pátek, 8.6.2018
Sešli svého Ducha Hospodine a obnov tvář země!
Žalm 104
Čtvrtek, 7.6.2018
Bez přátel není štěstí, ale bez neštěstí nepoznáme přátele.
anglické přísloví
Středa, 6.6.2018
Světem neprojde jediný člověk, kterého by Bůh nemiloval.
Fritz Woike
Úterý, 5.6.2018
Dodržet dané slovo - to je tmel kažého dobrého vztahu.
J. A. Timmons
Pondělí, 4.6.2018
Každý člověk se stává hezčím, když má radost.
Walther
Pátek, 1.6.2018
Svatí milovali. V tom je celé jejich tajemství.
J. B. H. Lacordaire
Čtvrtek, 31.5.2018
Důvěra je jako velmi jemná květina - dlouho jí trvá než rozkvete a snadno se zašlápne.
neznámý autor
Středa, 30.5.2018
Laskavá řeč jazyku neublíží.
francouzské přísloví
Úterý, 29.5.2018
Pomáhá-li jeden druhému, jsou silní oba.
německé přísloví
Pondělí, 28.5.2018
Neexistují nemajetní lidé, existují pouze takoví, kteří si nejsou vědomi svého bohatství.
neznámý autor
Pátek, 25.5.2018
Věřím v Boha, a v každém stéblu trávy čtu jeho autogram...
Phil Bosmans
Středa, 23.5.2018
Kdo se směje naposled, ten má dlouhý vedení:)...
neznámý autor
Úterý, 22.5.2018
Někteří lidé o Bohu hodně mluví, jiní s ním žijí.
J. Kratka
Pondělí, 21.5.2018
Je-li čest v srdci, ovládá i jazyk.
neznámý autor
Pátek, 18.5.2018
Jsi Boží nástroj, tak mu dovol, aby tě dobře naladil.
neznámý autor
Čtvrtek, 17.5.2018
Kdo nikdy nezakusil něžnost a přijetí, může mít problém je někomu projevit.
V. Kodet
Středa, 16.5.2018
Bůh chce naše štěstí.
P. Madre
Úterý, 15.5.2018
Dobrý den, já jsem Prokop Dveře...Tomáš Jedno...:)
neznámý autor
Pondělí, 14.5.2018
Každý člověk je samostatný svět a není do něj jiné cesty než přes most lásky.
neznámý autor
Pátek, 11.5.2018
Odpusť si, tak jako ti odpustil sám Bůh.
D. Ange
Čtvrtek, 10.5.2018
Rozumější je studovat mapu před cestou, ne až když zabloudíme.
J. Kratka
Středa, 9.5.2018
Hledat a poznávat krásu ve všem, je už samo cestou k věčnosti.
neznámý autor
Úterý, 8.5.2018
Milovat znamená vyjít ze sebe a rozlétnout se k druhým.
M. Quist
Pondělí, 7.5.2018
Nezačínej den pitím octa.
Malajské přísloví
Pátek, 4.5.2018
Hospodin je milostivý, spravedlivý, náš Bůh se slitovává.
Žalm 116
Čtvrtek, 3.5.2018
Takt je inteligence srdce.
anglické přísloví
Středa, 2.5.2018
Se zaťatou pěstí si nelze podat ruce.
neznámý autor
Úterý, 1.5.2018
Pane, dej zdar práci našich rukou.
Žalm 90
Pondělí, 30.4.2018
Jdou dva a třetí říká: „My čtyři jsme správná pětka:).”
neznámý autor
Pátek, 27.4.2018
Bože, prosíme, dej, ať jsme ti k dispozici, nic víc.
L. Mundy
Čtvrtek, 26.4.2018
Pravda do očí se říká velmi těžko, obzvláště před zrcadlem.
neznámý autor
Středa, 25.4.2018
Přátelé jsou příbuzní, které si člověk vybírá sám.
neznámý autor
Úterý, 24.4.2018
Ten, kdo ztratí hlavu, je obvykle poslední, komu schází:)...
neznámý autor
Úterý, 24.4.2018
Kdo se naučí naslouchat, promění mnohé okamžiky života v setkání.
V. Kodet
Pondělí, 23.4.2018
Učit se nevidět sebe je nutné, abychom viděli mnoho věcí.
Friedrich Nietzsche
Pátek, 20.4.2018
Věřím v Boha, a v každém stéblu trávy čtu jeho autogram.
Phil Bosmans
Čtvrtek, 19.4.2018
Od každého člověka se můžeš něco naučit.
K. Pollak
Středa, 18.4.2018
Nedávej pokušení druhou šanci.
J. Kratka
Úterý, 17.4.2018
Dárky mohou lásku k blízkému člověku hezky vyjádřit, ale nikdy ji nenahradí.
Vojtěch Kodet
Pondělí, 16.4.2018
Sobě samému je každý nejméně znám.
Cicero
Pátek, 13.4.2018
Není nic důležitějšího než to, aby ses otvíral milosti vykoupení.
S. Biela
Čtvrtek, 12.4.2018
Dyž neco jíte a nikdo vás u teho nevidí, tož to nemá žádné kalórie:))
lidová „moudrost”
Středa, 11.4.2018
Dřív rozbiješ atom, než pomluvu.
neznámý autor
Úterý, 10.4.2018
Všecko konat s láskou znamená všecko konat s Bohem, neboť Bůh je Láska!
sv. Vincence de Paul
Pondělí, 9.4.2018
Maria řekla: „Hle, jsem služebnice Páně; staň se mi podle tvého slova.“
Lk.1,38
Pátek, 6.4.2018
Bůh na člověka nespěchá, ale člověk by k Bohu spěchat měl.
J. Kratka
Čtvrtek, 5.4.2018
Nejlepší způsob, jak si zachovat tvář, je nechat její dolní část zavřenou:).
neznámý autor
Úterý, 3.4.2018
Kdybychom čekali na setkání s ideálem, strávili bychom celý život v čekárně.
neznámý autor
Neděle, 1.4.2018
Toto je den, který učinil Hospodin, jásejme a radujme se z něho!
Žalm 118
Pátek, 30.3.2018
Ježíšova smrt...je smrtí naší smrti.
A.Scarano
Čtvrtek, 29.3.2018
Kalich požehnání je společenstvím krve Kristovy.
Žalm 116
Středa, 28.3.2018
Dobro. které činíš, nemusí vidět lidé. Dobro, které činíš, vidí Bůh.
neznámý autor
Úterý, 27.3.2018
Vyhledejme, co máme s ostatními společného, ne co nás od nich dělí.
John Ruskin
Pondělí, 26.3.2018
Dobro. které činíš, nemusí vidět lidé. Dobro, které činíš, vidí Bůh.
neznámý autor
Pátek, 23.3.2018
Vždyť Hospodinu náleží kralovat, i nad pronárody vládnout.
Žalm 22
Čtvrtek, 22.3.2018
Láska je jako slza. Rodí se v očích a padá k srdci.
české přísloví
Středa, 21.3.2018
To že ti někdy něco nedojde, není chyba České pošty:)...
neznámý autor
Úterý, 20.3.2018
Zapomeň na těžké chvíle, ale nikdy nezapomeň na to, co tě naučily.
Hebert Gasser
Pondělí, 19.3.2018
Do nemocnice přivezli učitele. Lékař: "Autohavárie?" "Ne, byla chyba v učebnici chemie!"
vtipy a hlášky
Neděle, 18.3.2018
Otevři mé rty, Pane, aby má ústa zvěstovala tvou chválu.
Žalm 51
Čtvrtek, 15.3.2018
Buďte samouci, nečekejte, až vás život naučí.
Stanislav Jerzy Lec
Středa, 14.3.2018
Bůh nás nezahrnuje ničím jiným než láskou.
Georges Bernanos
Úterý, 13.3.2018
Paní učitelko, já s vámi taky občas nejsem spokojený a viděla jste, že bych někdy volal vašim rodičům?
vtipy a hlášky
Pondělí, 12.3.2018
Pane, dej zdar práci našich rukou!
Žalm 90
Pátek, 9.3.2018
Ať se mi jazyk přilepí k patru, když na tebe nevzpomenu...
Žalm 137
Čtvrtek, 8.3.2018
Život není peříčko, začni posilovat:)!
neznámý autor
Středa, 7.3.2018
Chtěl bych neznamená nic, „chci” dělá divy.
Vinet
Úterý, 6.3.2018
Dobrému Bohu jsem nikdy nedala nic kromě lásky: oplatí mi to láskou.
Sv. Terezie z Lisieux
Pondělí, 5.3.2018
Gram praxe je lepší než tuna teorie.
indické přísloví
Neděle, 4.3.2018
Nebesa vypravují o Boží slávě, obloha hovoří o díle jeho rukou.
Žalm 19
Čtvrtek, 1.3.2018
Co je to maximální osamělost? Veš na holé hlavě.
hlášky a vtipy
Středa, 28.2.2018
"Pane číšník, v polévce mi plave naslouchátko." "Cože....?"
hlášky a vtipy
Úterý, 27.2.2018
Lidé, které je nejtěžší mít rád, jsou vždycky ti, co to nejvíc potřebují.
neznámý autor
Pondělí, 26.2.2018
Žít zítra je příliš pozdě. Žij dnes!
neznámý autor
Čtvrtek, 22.2.2018
Ahoj bacile, jak se máš? Špatně, asi jsem chytil penicilin.
hlášky a vtipy
Středa, 21.2.2018
Nesuď knihu podle obalu.
neznámý autor
Úterý, 20.2.2018
Každý z nás je vzácný. Každý z nás je v Božích očích nenahraditelný.
papež František
Pondělí, 19.2.2018
Smích léčí, ale jen ty, kteří se umějí smát.:)
neznámý autor
Pátek, 16.2.2018
Hospodin je dobrotivý, přímý, proto ukazuje hříšným cestu.
Žalm 25
Čtvrtek, 15.2.2018
Kolika lidem jsi dnes řekl, že je máš rád?
R. Fulghum
Středa, 14.2.2018
Někdo se potřebuje na začátku postní doby zastavit, jiný dát se do pohybu.
Vojtěch Kodet
Úterý, 13.2.2018
Odhodlat se k maličkosti mnohdy maličkost vůbec není.
neznámý autor
Pondělí, 12.2.2018
Zvítězit může pouze ten, kdo podstoupí zápas.
neznámý autor
Pátek, 9.2.2018
Hospodin je záštita mého života, z koho bych měl strach?
Žalm 27
Čtvrtek, 8.2.2018
Každá kapička v moři se počítá.
neznámý autor
Středa, 7.2.2018
Nikdy nedělám chybu dvakrát... Dělám jí tak pětkrát šestkrát, jen tak pro jistotu.
hlášky a vtipy
Úterý, 6.2.2018
Maminky jsou jako knoflíky. Drží věci pohromadě.
neznámý autor
Pondělí, 5.2.2018
Na tvojí rychlosti nezáleží. Důležité je, že se pořád posouváš dopředu.
neznámý autor
Pátek, 2.2.2018
Je možné zhřešit i nosem, když se strká do záležitostí jiných lidí.
sv. Filip Neri
Čtvrtek, 1.2.2018
Na každém okamžiku záleží.
neznámý autor
Středa, 31.1.2018
Prvním evangeliem je náš život.
Josef Caradijn
Úterý, 30.1.2018
Kdo chce spáti sladce, ať večeří krátce:).
české přísloví
Pondělí, 29.1.2018
Moudří lidé mluví, protože mají co říci. Hlupáci mluví, aby něco řekli.
Platón
Pátek, 26.1.2018
Milovat člověka znamená vidět ho tak, jak byl stvořen Bohem.
F. M. Dostojevskij
Čtvrtek, 25.1.2018
Žádný člověk není tak chudý, aby nemohl darovat úsměv.
neznámý autor
Středa, 24.1.2018
Přijde stonožka do obchodu a prosí: „Mami, nekupuj zas šněrovací...:)
neznámý autor
Úterý, 23.1.2018
Srdce máme proto, aby mělo kde bydlet dobro a láska k druhým lidem.
neznámý autor
Pondělí, 22.1.2018
„Úsměv je svátek obličeje”.
Jiří Suchý
Pátek, 19.1.2018
Nelíčená radost je nepochybným znamením Boží přítomnosti.
Vojtěch Kodet
Čtvrtek, 18.1.2018
Buďte samouci, nečekejte, až vás život naučí.
Stanislav Jerzy Lec
Středa, 17.1.2018
Mít svůj názor je velká věc, ale někdy je docela rozumné prostě poslechnout.
Vojtěch Kodet
Úterý, 16.1.2018
V podstatných věcech jednotu, ve sporných svobodu a ve všech lásku.
sv. Augustin
Pondělí, 15.1.2018
Kdo chce hýbat světem, musí nejdříve pohnout sám sebou.
Sokratés
Pátek, 12.1.2018
Milosrdný a milostivý je Hospodin.
Žalm 145
Čtvrtek, 11.1.2018
Být veselý, konat dobro, a nechat vrabce pískat.
sv. Don Bosco
Středa, 10.1.2018
Láska roste skrz lásku.
Benedikt XVI.
Úterý, 9.1.2018
Nedělej se bělejší tím, že jiného očerníš.
J. Kratka
Úterý, 9.1.2018
I obyčejné dny uprostřed obyčejné zimy mouhou skrývat v obyčejných věcech neobyčejnou krásu.
Vojtěch Kodet
Pondělí, 8.1.2018
Bližní není ten, koho mám rád, je to ten, kdo se ke mně přiblíží, bez výjimky.
Edita Steinová
Sobota, 6.1.2018
Budou se ti, Hospodine, klanět všechny národy země.
Žalm 72
Pátek, 5.1.2018
O svá přátelství člověk musí neustále pečovat.
James Boswell
Čtvrtek, 4.1.2018
Tak dlouho říkal HOP, až mu přeskočilo:)...
neznámý autor
Úterý, 2.1.2018
Ještě nevíme, co nás v tomto roce čeká, ale rozhodně nic nezkazíme, když svou dlaň vložíme do ruky B
Vojtěch Kodet
Pondělí, 1.1.2018
Maria je matka, která svou láskou chrání Boží rodinu, putující tímto světem.
Benedikt XVI.
 
 

E-shop
navštivte náš e-shop

 

Vydavatelství IN s.r.o.
Horní náměstí 12, 466 01 Jablonec nad Nisou

objednávky:
tel.: 480 023 408-9, 775 598 604
mail: objednavky@in.cz

redakce:
Purkyňova 5, 772 00 Olomouc

tel.: 775 598 603
mail: redakce@in.cz