Předplatné časopisu
tel.: 480 023 408-9, 775 598 604
mail: objednavky@in.cz, info.in.cz

Citáty

Dnes je: 20.9.2017

2010  2011  2012  2013  2014

Úterý, 19.9.2017
Blaze těm, kdo kráčejí v zákoně Hospodinově.
Žalm 119
Pondělí, 18.9.2017
Láska žije z laskavých maličkostí.
T. Fontane
Pátek, 15.9.2017
Svět nezachrání meč dobyvatelů, nýbrž meč trpících.
J. Ratzinger
Čtvrtek, 14.9.2017
Když budeš trpělivý v jedné chvilce zlosti, ušetříš si stovky smutných dní.
čínské přísloví
Středa, 13.9.2017
Není nic smutnějšího než mladý pesimista.
Mark Twain
Úterý, 12.9.2017
Jestli tě někdo pomlouvá, žij tak, aby tomu nikdo nevěřil.
neznámý autor
Pondělí, 11.9.2017
Nikdy není příliš pozdě dělat to, co je správné.
Charles Swindoll
Pátek, 8.9.2017
Nenechme modlitbu jen „profesionálům”, vždyť ona zavlažuje naše srdce.
Vojtěch Kodet
Čtvrtek, 7.9.2017
Hledáš pomocnou ruku? Jednu máš na rameni.
neznámý autor
Středa, 6.9.2017
Kdyby se lidé víc poslouchali, míň by mluvili.
S. Biela
Úterý, 5.9.2017
Cesta ke svatosti vede zkouškami víry.
S. Biela
Pondělí, 4.9.2017
Loď v přístavu je v bezpečí. Ale proto se lodě nestaví.
William Shedd
Pátek, 1.9.2017
Špatná zpráva je ta, že čas letí. Dobrá zpráva je ta, že vy jste pilot.
Altshuler Michael
Čtvrtek, 31.8.2017
Buďte pomalí v posuzování.
sv. Don Bosco
Středa, 30.8.2017
Na slavnosti odpuštění jsou nepřípustné mrzuté obličeje a sklíčená srdce.
A. Cencini
Úterý, 29.8.2017
Všechny nesmysly nevznikly naráz. I k tomu bylo třeba vývoje:).
Karel Konrád
Pondělí, 28.8.2017
Dospěla-li lenost k mozku, už je pozdě na rákosku...
Jiří Žáček
Pátek, 25.8.2017
Kdo si v životě zapomněl hrát a dělat legraci, ten už neumí ani žít.
Vojtěch Kodet
Čtvrtek, 24.8.2017
Bůh nebývá tam, kde vládne rozbroj a nejednota.
Vincenc de Paul
Středa, 23.8.2017
Odpouštění je mýdlem srdcí.
neznámý autor
Úterý, 22.8.2017
Je to Bůh, kdo řídí svět, nikoli my.
Benedikt XVI.
Pondělí, 21.8.2017
Drahý Bože. Mám problém. Sebe.
Zig Ziglar
Pátek, 18.8.2017
I když je malé, zlo snadno roste, když se hladí a živí.
sv. František Saleský
Čtvrtek, 17.8.2017
Hospodin je mé světlo a má spása.
Žalm 27
Středa, 16.8.2017
Spoléhám na Boha, na sebe, či na někoho jiného?
L. Mundy
Úterý, 15.8.2017
Život ve světle zahání temnotu.
A. Quilici
Pondělí, 14.8.2017
Každý se stěžuje na svou paměť, nikdo na svůj rozum.
Rochefoucald
Pátek, 11.8.2017
Kdo hledá přítele bez chyby, zůstane bez přátel.
Turecké přísloví
Čtvrtek, 10.8.2017
Teplý úsměv hřeje nejenom v zimě:)....
anonym
Středa, 9.8.2017
Hle, přicházím Pane, splnit tvou vůli.
Žalm 40
Úterý, 8.8.2017
Mlč, nebo řekni něco, co je moudřejší než mlčení.
Pythagoras
Pondělí, 7.8.2017
Smích léčí, ale jen ty, kteří se umějí smát.
Jiří Žáček
Pátek, 4.8.2017
Malé laskavosti stmelují přátelství.
Mercia Tweedalová
Čtvrtek, 3.8.2017
Jestliže se člověk stále vyhýbá všemu, co je náročné, nikdy nedozraje.
Vojtěch Kodet
Středa, 2.8.2017
Pravda má jednu velkou výhodu: člověk si nemusí pamatovat, co řekl.
Auguste Rodin
Úterý, 1.8.2017
Opravdové přátelství je jako svatojánská muška - svítí tím víc, čím větší je kolem tma.
neznámý autor
Pondělí, 31.7.2017
Bez sepnutých rukou se podaří máloco.
P. Jan Balík
Pátek, 28.7.2017
Hospodin dá požehnání a pokoj svému lidu.
Žalm 29
Čtvrtek, 27.7.2017
Malá láska soudí přísně a zaniká, velká odpouští a tím se zvětšuje.
E. Hemingway
Středa, 26.7.2017
Skutečný přítel říká nepříjemné věci do očí, a ne za tvými zády.
anonym
Úterý, 25.7.2017
Člověk občas zaplatí nejvíc za věci, které nestojí za nic.
Albert Einstein
Pondělí, 24.7.2017
Protože všichni lidé mají chyby, potřebují naši shovívavost.
sv. Vincence de Paul
Pátek, 21.7.2017
Na světě nejsou nejkrásnější věci, ale okamžiky.
Karel Čapek
Čtvrtek, 20.7.2017
Když je člověk naplněn Bohem, tak je šťastný!
bl. Jacob Libermann
Středa, 19.7.2017
Maria je nám blízká tím, že je „následovatelná.”
P. Jan Balík
Úterý, 18.7.2017
Kde chybí láska, lásku zasej a lásku sklidíš.
sv. Jan od Kříže
Pátek, 14.7.2017
Láska i nemoc se přenáší:).
anonym
Čtvrtek, 13.7.2017
Ve škole života není prázdnin:)...
brazilské přísloví
Středa, 12.7.2017
Spolu celá rodina – dílo Boží počíná.
anglické přísloví
Úterý, 11.7.2017
Do tvých rukou, Hospodine, svěřuji svého ducha.
Žalm 31
Pondělí, 10.7.2017
Uzřely všechny končiny země spásu našeho Boha.
Žalm 98
Pátek, 7.7.2017
Zázraky se nepřestanou dít jenom proto, že my na ně nevěříme.
Vojtěch Kodet
Středa, 5.7.2017
Všechno pochopit, znamená všechno odpustit.
L. N. Tolstoj
Úterý, 4.7.2017
Radujte se stále v Pánu, opakuji: Radujte se!
Flp 4,4
Pondělí, 3.7.2017
Přílišná touha po dokonalosti brání vlídnému přijetí sebe i druhých.
Vojtěch Kodet
Pátek, 30.6.2017
Nevšímej si malých nedostatků: dej, ať je láska zažene z dohledu.
M. Rutherford
Čtvrtek, 29.6.2017
Plesejte a jásejte, neboť nad vámi vládne Svatý Izraele.
Izajáš 12
Středa, 28.6.2017
Štěstí je mozaika složená z nepatrných malých radostí.
André Maurois
Úterý, 27.6.2017
Všichni rádi stárnem, když je nám 18.
Seneca
Pondělí, 26.6.2017
Kdo v životě miloval chudé, nemusí se obávat smrti.
Vincenc de Paul
Pátek, 23.6.2017
Přátelé jsou zrcadlem tvé osobnosti. Objevuješ v nich sebe sama.
Elizabeth Schulerová
Čtvrtek, 22.6.2017
Pamatuj, že i ta nejhorší hodina ve tvém životě má jen 60 minut.
anonym
Středa, 21.6.2017
Přátelé jsou příbuzní, které si člověk vybírá sám.
Emil Deschamps
Úterý, 20.6.2017
Šťastni jsou všichni, kdo doufají v Hospodina.
Žalm 147
Pondělí, 19.6.2017
Nevíš, kdo je tvým přítelem, dokud se s tebou neprolomí led.
eskymácké přísloví
Pátek, 16.6.2017
Maria je jako Měsíc, který odráží celou krásu Slunce, jímž je Ježíš.
F.X. Nguyen Van Thuan
Čtvrtek, 15.6.2017
Láska je nejkratší cesta k sobě i k ostatním.
Joseph Hormitz
Středa, 14.6.2017
Jeden dobrý skutek razí cestu druhému...
Vincenc de Paul
Úterý, 13.6.2017
Veleb, duše má, Hospodina!
Žalm 103
Pondělí, 12.6.2017
Podvod a klam, zradí se sám.
české přísloví
Pátek, 9.6.2017
Hezký je ten, kdo hezky koná.
J.R.R.Tolkien
Čtvrtek, 8.6.2017
Každý skutek lásky přivádí člověka tváří v tvář Bohu.
Matka Tereza z Kalkaty
Středa, 7.6.2017
Pomáhá-li jeden druhému, jsou silní oba.
německé přísloví
Úterý, 6.6.2017
Spokojenost kupodivu nesouvisí s tím, kolik toho člověk vlastní.
Vojtěch Kodet
Pondělí, 5.6.2017
Přítel je ten, kdo o vás ví všechno a má vás pořád stejně rád.
E.Hubbard
Pátek, 2.6.2017
Přijímání naplňuje ruce, dávání naplňuje srdce.
Margarette Seemannová
Čtvrtek, 1.6.2017
Kozel je nebezpečný zepředu, kůň zezadu, hlupák ze všech stran.
židovské přísloví
Středa, 31.5.2017
Nikdy se nezapomínejme modlit za druhé. Modlitba je naší největší silou.
papež František
Úterý, 30.5.2017
Co srdce rozdá, neztrácí...
Robin St. John
Pondělí, 29.5.2017
Abyste získali lásku, naplňte láskou sami sebe.
neznámý autor
Čtvrtek, 25.5.2017
Milovat je jako říkat: Je nádherné, že existuješ.
J. Pieper
Středa, 24.5.2017
Řešit je lepší než utíkat.
neznámý autor
Úterý, 23.5.2017
"Vyvolán prohlásil, že nebude odpovídat bez advokáta!"
vtipy a hlášky
Pondělí, 22.5.2017
Máš-li lásku, máš všechno.
John Lennon
Pátek, 19.5.2017
Celý život je ustavičnou příležitostí k setkání s Ježíšem.
R. Guardini
Čtvrtek, 18.5.2017
Nikdy nejsi moc stará na to, aby ses mohla dívat na pohádky...
neznámý autor
Středa, 17.5.2017
Občas se zdá něco nemožné, ale jen dokud to není hotové.
neznámý autor
Úterý, 16.5.2017
Mám ráda lidi, kteří se usmívají, i když venku prší.
neznámý autor
Pondělí, 15.5.2017
Občas neuškodí podívat se na svět z jiného úhlu.
neznámý autor
Pátek, 12.5.2017
Všechno, co jsme vložili do Božích rukou, je vklad na správný účet.
neznámý autor
Čtvrtek, 11.5.2017
Nejsem náladová. Jsem emočně flexibilní:)...
neznámý autor
Středa, 10.5.2017
Důvěra je lepší než obavy.
neznámý autor
Úterý, 9.5.2017
Přátelství je slunce, co nikdy nezapadá.
Pondělí, 8.5.2017
Pamatuj si, že každý úder pod pás je od lidí, kteří nedosáhnou výš.
neznámý autor
Pátek, 5.5.2017
Čas je drahocenný dar, který na konci života zase odevzdáme.
kardinál Miloslav Vlk
Středa, 3.5.2017
Mlčení je lepší než nenávistné slovo.
Úterý, 2.5.2017
Jezdí nosem po lavici, aby to pískalo.
vtipy a hlášky
Pondělí, 1.5.2017
Milovat znamená stárnout ruku v ruce.
L. Aragon
Pátek, 28.4.2017
Neexistuje žádný jiný žebřík do nebe než kříž.
Sv. Růžena z Limy
Čtvrtek, 27.4.2017
O lásce se nemluví, láska se žije.
neznámý autor
Středa, 26.4.2017
Co může být horšího než diktát?? Dva diktáty...
vtipy a hlášky
Úterý, 25.4.2017
Získat kamaráda je jako nalézt poklad, ztratit, jako ztratit kus sebe.
neznámý autor
Pondělí, 24.4.2017
Člověk potřebuje lásku jako květina vodu, aby vyrostl, zesílil, rozkvetl.
neznámý autor
Pátek, 21.4.2017
Láska je rozhodnutí!
neznámý autor
Čtvrtek, 20.4.2017
Mlha je déšť, který se naučil plavat.
vtipy a hlášky
Středa, 19.4.2017
Máš-li lásku, máš všechno.
John Lennon
Úterý, 18.4.2017
Nikdy nikoho neber jako samozřejmost.
neznámý autor
Neděle, 16.4.2017
Toto je den, který učinil Pán! Jásejme a radujme se z něho.
Žalm 118
Pátek, 14.4.2017
Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha.
Žalm 31
Čtvrtek, 13.4.2017
Nikdy se nezapomínejme modlit za druhé. Modlitba je naší největší silou.
papež František
Středa, 12.4.2017
Nepočítej roky, počítej vzpomínky.
neznámý autor
Úterý, 11.4.2017
Bojovat za něco je lepší než žít pro nic.
George S. Patton
Pondělí, 10.4.2017
Svět je plný zázračných věcí, které trpělivě čekají, až budeme bystřejší.
neznámý autor
Pátek, 7.4.2017
Celý život je ustavičnou příležitostí k setkání s Ježíšem.
Romano Guardini
Čtvrtek, 6.4.2017
Abyste získali lásku, naplňte láskou sami sebe.
neznámý autor
Středa, 5.4.2017
Dobrý přítel je můj nejbližší příbuzný.
Thomas Fuller
Úterý, 4.4.2017
Skutečný objev není nalezení nové země, ale prohlédnutí novýma očima.
Marcel Proust
Pondělí, 3.4.2017
Přátelství je slunce, co nikdy nezapadá.
neznámý autor
Neděle, 2.4.2017
Láska nemusí být perfektní, důležité je, aby byla pravdivá.
neznámý autor
Sobota, 1.4.2017
Sardinky jsou konzervativní ryby.
Pátek, 31.3.2017
Z hlubin volám k Tobě Hospodine. Pane, vyslyš hlas můj.
Žalm 130
Čtvrtek, 30.3.2017
Když chceš moudrou odpověď, musíš se moudře zeptat.
J.W.Goethe
Středa, 29.3.2017
Láska dokáže prozářit nejhlubší tmu.
Anselm Grűn
Úterý, 28.3.2017
Důvěra je jak papír. Jak ho jednou zmuchláš, už ho nikdy perfektně nenarovnáš.
neznámý autor
Pondělí, 27.3.2017
Hudba je druh umění, které jde z ucha přímo do srdce.
neznámý autor
Pátek, 24.3.2017
Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek.
Žalm 23
Čtvrtek, 23.3.2017
Kružnice je přímka, která má dva konce v jednom bodu.
vtipy a hlášky
Středa, 22.3.2017
Bůh pomůže všem, na které přicházejí zkoušky.
Židům 2,6
Úterý, 21.3.2017
Modlitba je naší největší silou.
papež František
Pondělí, 20.3.2017
Já nikdy nejdu pozdě! Ostatní prostě přicházejí přiliš brzy:)...
vtipy a hlášky
Pátek, 17.3.2017
Pojďme, jásejme Hospodinu, oslavujme Skálu své spásy.
Žalm 95
Čtvrtek, 16.3.2017
Buď takovým člověkem, jakého bys ráda potkala.
neznámý autor
Středa, 15.3.2017
Spánek je pro člověka totéž, co natahování pro hodinky.
A. Schopenhauer
Úterý, 14.3.2017
Zajímám se o budoucnost, protože v ní hodlám strávit zbytek života.
Charlie Chaplin
Pondělí, 13.3.2017
Chyby jsou důkazem toho, že se snažíš, proto nepřestávej!
neznámý autor
Pátek, 10.3.2017
Radujte se, spravedlivý, z Hospodina.
Žalm 33
Čtvrtek, 9.3.2017
Existuje tisíce způsobů, jak zabít čas, ale žádný, jak ho vzkřísit.
A. Einstein
Středa, 8.3.2017
Nejsem líná! Mám jenom silnou motivaci nedělat nic:).
vtipy a hlášky
Úterý, 7.3.2017
Všechny zápasy nás mají něco naučit. Dokonce i ty, které prohrajeme.
neznámý autor
Pondělí, 6.3.2017
Bojovat za něco je lepší než žít pro nic.
G.S.Patton
Pátek, 3.3.2017
Smiluj se nade mnou Bože, pro své milosrdenství.
Žalm 51
Středa, 1.3.2017
Přátelství je slunce, co nikdy nezapadá.
neznámý autor
Středa, 1.3.2017
Sardinky jsou konzervativní ryby.
vtipy a hlášky
Středa, 1.3.2017
Postní doba je zvláštní výzva k přezkoumání a proměně života.
neznámý autor
Úterý, 28.2.2017
Jediný člověk, kterému byste měli něco dokazovat, se na vás dívá každé ráno v zrcadle.:)
neznámý autor
Pondělí, 27.2.2017
Napomíná úmyslně nesprávně, aby popletl spolužáky!
vtipy a hlášky
Pátek, 24.2.2017
Kdo střeží svá ústa a jazyk, střeží svou duši před soužením.
Přísloví 21,23
Čtvrtek, 23.2.2017
Důvěra je jako papír. Jakmile ho jednou zmuchláš, už ho nikdy perfektně nenarovnáš.
neznámý autor
Středa, 22.2.2017
Čím těžší je to boj, tím úžasnější to bude triumf.
neznámý autor
Úterý, 21.2.2017
Přítel je ten, před kterým mohu myslet nahlas.
neznámý autor
Pondělí, 20.2.2017
Svatojánská muška je elektrická blecha:).
vtipy a hlášky
Pátek, 17.2.2017
Láska nikdy nezanikne.
1Kor 13,8
Čtvrtek, 16.2.2017
První krok pro to, abyste od života získali to, co chcete, je rozhodnout se, co to je.
neznámý autor
Středa, 15.2.2017
Já nikdy nejdu pozdě! Ostatní prostě přicházejí přiliš brzy:)...
vtipy a hlášky
Středa, 15.2.2017
Láska nemusí být perfektní, důležité je, aby byla pravdivá.
neznámý autor
Úterý, 14.2.2017
Chyby jsou důkazem toho, že se snažíš!
neznámý autor
Pondělí, 13.2.2017
Úsměv je svátek obličeje.
neznámý autor
Pátek, 10.2.2017
Chválu vzdejte Hospodinu a vzývejte jeho jméno.
Žalm 105
Čtvrtek, 9.2.2017
Abyste získali lásku, naplňte láskou sami sebe.
neznámý autor
Středa, 8.2.2017
Experiment je třeba to, když starší sestra uvaří, a my všichni hádáme, co to je.
vtipy a hlášky
Úterý, 7.2.2017
Člověk potřebuje lásku stejně jako květina vodu, aby vyrostl, zesílil a rozkvetl.
neznámý autor
Pondělí, 6.2.2017
Všechny zápasy v životě nás mají něco naučit, dokonce i ty, co prohrajeme.
neznámý autor
Pátek, 3.2.2017
Hlahol Hospodinu, celá země.
Žalm 100
Čtvrtek, 2.2.2017
Dva sněhuláci. První:"Sněžíí." Druhý: "To je otrava, ale aspoň nám padají náhradní díly..."
vtipy a hlášky
Středa, 1.2.2017
Tři potraviny, bez kterých člověk nemůže žít, jsou: snídaně, oběd, večeře.
vtipy a hlášky
Úterý, 31.1.2017
Ďábel má strach z radostného člověka.
Sv. Jan Bosco
Pondělí, 30.1.2017
Tajemství úspěchu je dělat obvyklé věci neobvykle dobře.
John Rockefeller
Pátek, 27.1.2017
Do cíle dojde ten, kdo si hlídá směr.
neznámý autor
Čtvrtek, 26.1.2017
Soudíme-li lidi, nemáme čas je milovat.
Sv. Matka Tereza
Středa, 25.1.2017
Období nesnází a zkoušek nás mohou v životě posunout víc, jak dny prozářené sluncem.
Vojtěch Kodet
Úterý, 24.1.2017
Přátelství násobí radost a dělí žal.
neznámý autor
Pondělí, 23.1.2017
Lituji lidi, kteří mají tak nudný život, že musí řešit ten můj:)...
neznámý autor
Pátek, 20.1.2017
Co oko nevidělo, co ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují.
1Kor 2,9
Čtvrtek, 19.1.2017
Včelím medem neplýtváme, protože se nevyrábí, ale vzniká poctivou prací.
vtipy a hlášky
Středa, 18.1.2017
Ve škole: Co je to mlha? To je déšť, který se naučil plavat....
vtipy a hlášky
Úterý, 17.1.2017
Udělej dnešek tak úžasný, aby včerejšek žárlil.
neznámý autor
Pondělí, 16.1.2017
Přátelství je součástí lidského štěstí.
Jan Werich
Pátek, 13.1.2017
Kde je Kristus, tam je život.
Sv. Ambrož
Čtvrtek, 12.1.2017
Cukr je rafinovaný, protože se po něm tloustne!:)
vtipy a hlášky
Středa, 11.1.2017
Nejkrásnější dívky jsou ty s úsměvem.
neznámý autor
Úterý, 10.1.2017
Všechno,co děláš teď, jednou ovlivní tvoji budoucnost. Přemýšlej o tom, co děláš.
neznámý autor
Pondělí, 9.1.2017
Jediná věc, která nikdy nevyjde z módy, je láska.
Carrie Bradshaw
Pátek, 6.1.2017
Budou se Ti, Hospodine, klanět všechny národy země.
Žalm 72
Čtvrtek, 5.1.2017
Miluj a pak dělej, co chceš.
Sv. Augustin
Středa, 4.1.2017
Důvěřuj plánu, který pro tebe Bůh má.
neznámý autor
Úterý, 3.1.2017
Život je veliký ranec maličkostí.
O. Holmes
Neděle, 1.1.2017
Nikdy člověk není tak velký, jako když klečí...
papež Jan XXlll
 
 

E-shop
navštivte náš e-shop

 

Vydavatelství IN s.r.o.
Horní náměstí 12, 466 01 Jablonec nad Nisou

objednávky:
tel.: 480 023 408-9, 775 598 604
mail: objednavky@in.cz

redakce:
Purkyňova 5, 772 00 Olomouc

tel.: 775 598 603
mail: redakce@in.cz